Πολλά από τα εταιρικά σκάνδαλα των προηγούμενων ετών, οφείλονται σε έλλειψη ειλικρίνειας εντός των οργανισμών. Για την καλύτερη διερεύνηση του παραπάνω θέματος, ο Ron Carucci και η ομάδα του, διενήργησαν μια έρευνα για 15 χρόνια, όπου εξέτασαν 3.200 συνεντεύξεις για να καταγράψουν τους παράγοντες που μπορούν να προβλέψουν αν οι εργαζόμενοι εντός της επιχείρησης θα είναι ειλικρινείς ή όχι.

Η έρευνα τους κατέδειξε 4 παράγοντες, που δεν επαφίενται σε προσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά σε εταιρικά ζητήματα, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην έλλειψη ειλικρίνειας. Τα “καλά νέα” για εσάς, είναι ότι αυτοί οι παράγοντες βρίσκονται εντός ελέγχου μιας επιχείρησης και βελτιώνοντας τους, μπορείτε να κάνετε την εταιρεία σας πιο ειλικρινή και να αποτρέψετε τις φήμες και την οικονομική καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει η ανειλικρίνεια! 

Δημιουργείστε την κατάλληλη για εσάς ομάδα εδώ!

Προκειμένου να διατηρήσετε την εσωτερική συνοχή της εταιρείας, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές:

Έλλειψη ξεκάθαρης εικόνας της στρατηγικής της εταιρίας

Όταν δεν υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην αποστολή, τους στόχους και τις αξίες μιας επιχείρησης, και τους τρόπους που βιώνονται από τους εργαζομένους και την αγορά, τότε σύμφωνα με την έρευνα είναι κατά 2,83 φορές πιο πιθανό οι άνθρωποι να διαστρεβλώνουν τις αληθινές πληροφορίες. Μάλιστα, όταν οι εργαζόμενοι διαπιστώσουν δολιότητα ανάμεσα στην εταιρική ταυτότητα και τις δράσεις της, τότε ακολουθούν και οι ίδιοι παρόμοια τακτική. Τα στατιστικά μοντέλα της παρούσας μελέτης, έδειξαν ότι ακόμα και 10% πιο ξεκάθαρη αν είναι η στρατηγική της επιχείρησης σας στους εργαζομένους σας, τότε μπορεί να σημειωθεί βελτίωση 5% στην διακίνηση της αλήθειας εντός της επιχείρησης σας. Από τον CEO μέχρι και τους εργαζομένους πρώτης γραμμής, θα πρέπει να είναι όλοι ενήμεροι για τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, να μπορούν να συζητήσουν και να εκφράσουν την άποψη τους ελεύθερα. 

Έλλειψη δίκαιου συστήματος ανάληψης ευθυνών 

Όταν η διαδικασία αξιολόγησης της συμβολής των εργαζομένων στην επιχείρησης σας γίνεται με τρόπο άδικο, τότε με βάση τις μετρήσεις είναι 3,77 φορές περισσότερο πιθανό να παρατηρηθούν περιπτώσεις διαστρέβλωσης της αλήθειας. Έρευνα σχετικά με την εταιρική αδικία, έδειξε ότι υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ του αισθήματος αδικίας από μέρους των εργαζομένων και της συνειδητής επιλογής να σαμποτάρουν την επιχείρηση. Επιπροσθέτως, η μη δίκαιη σύγκριση μεταξύ των υπαλλήλων, ωθεί τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε ανήθικη συμπεριφορά. Αν βελτιωθεί η παραπάνω διαδικασία, τότε δημιουργείται κατά 12% περισσότερο πρόσφορο έδαφος για την αλήθεια. 

“Γκρίζα” διαδικασία λήψης αποφάσεων

Όταν δεν υφίσταται μια αποτελεσματική διαδικασία που να συγκεντρώνει όσους λαμβάνουν αποφάσεις να συζητούν με ειλικρίνεια, τότε η αλήθεια ατροφεί, και οι φήμες και οι  “κακές γλώσσες” βρίσκουν ελεύθερο πεδίο δράσης. Μάλιστα, πολλές φορές τα meetings αντιμετωπίζονται ως χάσιμο χρόνου. Αν βελτιωθεί κατά 23% η διακυβέρνηση σε πιο αποδοτική, τότε η αλήθεια είναι πιθανότερο να κυριαρχεί εντός της επιχείρηση σας. Οργανώστε σωστά τις συναντήσεις, να είστε ειλικρινείς στη μετάδοση των “άσχημων” εξελίξεων και ζητήστε την ειλικρίνεια και των υπολοίπων συμμετεχόντων. 

Αδυναμία συνεργασίας των τμημάτων της επιχείρησης σας

Βελτίωση της τάξεως του 25% στην συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας σας, είναι το κλειδί για την εσωτερική συνοχή. Η συνεργασία των τμημάτων θα πρέπει να έχει στόχο την δημιουργία αξίας για την εταιρεία, να υπάρχει μια αμοιβαία ωφέλεια από τη συνεργασία και να διαμορφώνονται τέτοιες συνθήκες που να ευνοούν την ανταλλαγή ειλικρινούς feedback. 

Αν λάβετε υπόψιν όλους τους παραπάνω παράγοντες, να είστε σίγουροι ότι κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση για την δημιουργία και την εδραίωση ενός κλίματος ειλικρίνειας και αλήθειας εντός της επιχείρησης σας!

Δημιουργείστε την κατάλληλη για εσάς ομάδα εδώ!

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την διαχείριση των εργαζομένων σας μπορείτε να επισκεφθείτε το blog μας.