Finance & Accounting eLearning Academy (pre ACCA)

Στελέχη της StudySmart δημιούργησαν ένα πρόγραμμα – προπομπό στο ACCA. Ξεκινώντας από ένα μηδενικό επίπεδο και μετά το πέρας 50 ωρών, θα έχεις εκπαιδευτεί στις βασικές ενότητες του ACCA και θα είσαι σε θέση να λύσεις ένα case βασισμένο στη μεθοδολογία των ACCA & CIMA

4.90 / 5
100+ Συμμετέχοντες
Entry Level
Ελληνικά Videos
Σε συνεργασία με την

Winter Sales

από 60€/μήνα

από 42€/Μήνα 60€

Η προσφορά λήγει στις 30/09/2022

Η προσφορά λήγει σε ημέρες και ώρες
Member of Digital Skills and Jobs Coalition EU
Best Youth Employment Initiative

Τι θα μάθεις;

8 Ενότητες – 182 Video Διαλέξεις – 50 Ώρες Συνολική Διάρκεια

 • Όραμα, Αποστολή και το “WHY” μιας επιχείρησης
 • Ηθική στις επιχειρήσεις
 • Εταιρική Διακυβέρνηση & Κουλτούρα – Cases
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Ανάλυση των Stakeholders & Σημαντικές έννοιες στην Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Διαχείριση Ρίσκου
 • Εξωτερική ανάλυση
 • Εσωτερική Ανάλυση – Κρίσιμα Συστατικά επιτυχίας
 • Εσωτερική Ανάλυση – Προϊόντα και υπηρεσίες
 • Εσωτερική Ανάλυση – Value Chain
 • Εσωτερική Ανάλυση – Στρατηγική
 • Εσωτερική Ανάλυση – Big Data & Τεχνολογία
 • Τα βασικά του Marketing
 • Πως αναπτύσσεται μια Επιχείρηση Βήμα Βήμα
 • Case Study – Amazon
 • Tο περιεχόμενο και ο σκοπός της ΧΛ
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων 
 • Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων (IFRS framework) 
 • Αναγνώριση και επιμέτρηση στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων (IFRS framework)
 • Η διπλογραφική μέθοδος
 • Η μέθοδολογία κλεισίματος
 • Λογιστικό σύστημα
 • Τι είναι ακριβώς ένα ΔΛΠ ή ΔΠΧΑ;
 • ΔΛΠ 2 Αποθέματα 
 • Πάγια, εισαγωγή
 • ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια
 • ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
 • ΔΛΠ 20 Κρατικές Επιχορηγήσεις
 • ΔΛΠ 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
 • ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
 • ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες
 • ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις
 • ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • To περιεχόμενο και ο σκοπός της διοικητικής λογιστικής
 • Τεχνικές κοστολογήσεων
 • Εισαγωγή στην ανάλυση αποκλίσεων
 • Νεκρό σημείο, CVP analysis
 • Ανάλυση μοναδικού περιοριστικού παράγοντα
 • Αξιολόγηση απόδοσης Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών 
 • Ταμειακά διαθέσιμα, treasury, αγορές
 • Χρήση Μετρητών και  forecasting
 • 24 – Προϋπολογισμός
 • Εισαγωγή στη διασφάλιση
 •  Νόμοι και Κανονισμοί
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Επαγγελματική Ηθική
 • Ανάληψη, Αποδοχή & Συνέχιση Έργου Διασφάλισης
 • Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Κινδύνου Έργου Διασφάλισης
 • Σχεδιασμός Ελέγχου & Καταγραφή Ελεγκτικού Έργου
 • Ελεγκτικά Τεκμήρια
 • Εσωτερικά Συστήματα & Δικλείδες Ελέγχου Εταιρείας
 • Εσωτερικά Συστήματα & Δικλείδες Ελέγχου στο Κύκλωμα των Πωλήσεων, της Μισθοδοσίας & των Ταμειακών Διαθεσίμων
 • Εσωτερικά Συστήματα & Δικλείδες Ελέγχου στο Κύκλωμα των Αγορών & των Αποθεμάτων
 • Ελεγκτικές Διαδικασίες, Δειγματοληψία & Έλεγχος στο Κύκλωμα των Απαιτήσεων από Πελάτες
 • Ελεγκτικές Διαδικασίες στο Κύκλωμα των Υποχρεώσεων
 • Ελεγκτικές Διαδικασίες στο Κύκλωμα των Αποθεμάτων
 • Ελεγκτικές Διαδικασίες στο Κύκλωμα των Ταμειακών Διαθεσίμων, του Μετοχικού Κεφαλαίου & των Αποθεματικών
 • Ελεγκτικές Διαδικασίες στο Κύκλωμα των Ενσώματων Παγίων & των Λογιστικών Εκτιμήσεων
 • Ελεγκτικές Διαδικασίες στους Λογαριασμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς & τις Μικρές Οντότητες
 • Ολοκλήρωση & Επισκόπηση Ελεγκτικού Έργου
 • Αξιολόγηση της Δυνατότητας Συνέχισης της Δραστηριότητας της Εταιρείας
 • Έγγραφες Διαβεβαιώσεις της Διοίκησης
 • Έκδοση Έκθεσης Ελέγχου
 • 26 – Εσωτερικός Έλεγχος

Θα σου δοθεί ένα case 12 σελίδων από μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο του retail και αντιμετωπίζει προβλήματα στους οικονομικούς δείκτες του online καταστήματος της.

Αφού διαβάσεις αναλυτικά τα παρακάτω exhibits:

 1. Exhibit 1 – company history and background
 2. Exhibit 2 – SWOT analysis
 3. Exhibit 3 – email to FD concerning recent strategy discussions
 4. Exhibit 4 – summary financial information
 5. Exhibit 5 – extract from internal control report
 6. Exhibit 6 – memo and email re website project 

… θα κληθείς να λειτουργήσεις ως σύμβουλος για την αναφερόμενη επιχείρηση απαντώντας σε ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα:

 1. Prepare a report for discussion at the next board meeting which evaluates the alternative strategic  options that Hammond Shoes could choose to secure its future position.

Το μέλλον σου ως Consultant σε περιμένει!

Play Video
Δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις αν το academy ταιριάζει στις ανάγκες σου;

Μίλησε με την Κωνσταντίνα, Academy Expert, η οποία θα σε καθοδηγήσει κατάλληλα!

Hiring Partners

Από εδώ θα βρείς δουλειά!

Αναζητάς κι εργασία; Σε έχουμε! Οι Hiring Partners μας αναζητούν τα επόμενα μέλη της ομάδας τους ανάμεσα στους αποφοίτους του Academy. 

Instructors

Οι Experts του Academy

Γνώρισε τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα σε εκπαιδεύσουν στον κλάδο του finance & accounting:

Γνώρισε την StudySmart​

Η ομάδα της

StudySmart™ is a unique organization operating in the professional training, advisory and publishing fields. The company was founded by Dr. Constantine “Dino” Kiritsis in 2005 and is led by industry experts with 60+ years collective experience as entrepreneurs, leaders, educators, advisors, consultants and professional trainers.

Η StudySmart σε αριθμούς​

0
χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης
0
πολυεθνικές εταιρείες απολαμβάνουν τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες ετησίως
0
χώρες δραστηριοποίησης

Trust Partners

Επίσημος συνεργάτης της Kaplan Publishing – του επίσημου παρόχου εκπαιδευτικού περιεχομένου ACCA

Η 1η εταιρεία πιστοποιημένη ως ACCA Gold Learning Partner στην Ελλάδα

Επίσημος συνεργάτης της Kaplan Publishing – του επίσημου παρόχου εκπαιδευτικού περιεχομένου ACCA

Η 1η εταιρεία πιστοποιημένη ως ACCA Gold Learning Partner στην Ελλάδα

Eπίλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει

Ξεκίνα σήμερα με έκπτωση 30% !

Η προσφορά λήγει στις 30/09/2022

Δημοφιλές

από 60€ / τον μήνα

από 42€/Μήνα
60€ -30%

από 290€ / το έτος

από 203€/ Έτος
290€ -30%

Εκπαιδευτική διαδικασία

Πώς μοιάζει η πορεία της εκπαίδευσης;

Βήμα 1

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σου, μπορείς να ξεκινήσεις απευθείας την παρακολούθηση των video διαλέξεων. 

*Και μην ξεχνάς, οι πρώτες 7 ημέρες της εγγραφής σου είναι εντελώς δωρεάν!

Βήμα 2

70 ώρες από on-demand videos με θεωρία, walkthrough σε εργαλεία, παρουσιάση διαφόρων case studies και tips. 

Βήμα 3

Στο τέλος της κάθε ενότητας, θα τεστάρεις τις γνώσεις σου μέσα από quizzes – multiple choice, σωστό ή λάθος, ανοιχτού τύπου ερωτήσεις – που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτές. 

Βήμα 4

Οι εκπαιδευτές του Academy θα είναι εκεί – έτοιμοι να σου απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση κι αν έχεις:

 • είτε μέσω του online forum
 • είτε μέσω 1-1 online meetings

 

Βήμα 5

Τα στελέχη των Hiring Partners θα σε περιμένουν κάθε μήνα online στα Career Mentoring Meetings, για να συζητήσετε οτιδήποτε σχετικό με την επαγγελματική σου πορεία.

Βήμα 6

Είτε αναζητάς εργασία είτε όχι, ξέρεις ότι ένα σωστά δομημένο βιογραφικό δεν βλάπτει!

Για αυτό, Recruiters της ομάδας μας αναμένουν να αξιολογήσουν το CV σου. 

Βήμα 7
Κατά τη διάρκεια του Academy, θα σου δοθεί ένα case μιας επιχείρησης, περίπου 10 – 12 σελιδών, το οποίο αποτελεί και προσομοίωση της αντίστοιχης ενότητας SBL της πιστοποίησης ACCA. Το συγκεκριμένο case αφορά μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην αγορά των υποδημάτων, αλλά λόγω των τρεχουσών εξελίξεων με τον νέο κορωνοϊό αντιμετωπίσει μια αρκετά μεγάλη πτώση στα μηνιαία έσοδά της. 
 
Εσύ, λοιπόν, ως σύμβουλος επιχειρήσεων, θα πρέπει να προτείνεις κάποιες αναπροσαρμογές στο business plan της επιχείρησης αυτής με βάση έξι (6) exhibits  που θα σου δοθούν. Τα exhibits που αναφέρω αφορούν:
 
 • History & Background
 • SWOT Analysis
 • Financial Statement
 • Internal control report
 • Ένα email προς τον Finance Director (FD) της επιχείρησης, στο οποίο παρουσιάζονται κάποια στοιχεία
 • Website memo

 

*Η ανάπτυξη του project είναι προεραιτική.

Βήμα 8

1 εβδομάδα μετά την παράδοση του project σου, οι εκπαιδευτές του Academy θα στο προωθήσουν πίσω με βαθμό και αναλυτικό feedback σε κάθε section του. 

Βήμα 9

Αφού ολοκληρώσεις όλες τις ενότητες του Academy κι απαντήσεις σε ένα τελευταίο quiz, ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης θα γίνει δικό σου!

*Το πιστοποιητικό παρακολούθησης αναγνωρίζεται από όλες τις ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα. 

Βήμα 10

Αν μετά το πέρας του Academy αναζητάς εργασία, εμείς θα προωθήσουμε το CV και το project σου στις εταιρείες – Hiring Partners, ώστε να συζητήσετε όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας σε αυτές. 

FAQ

Η απορία σου μπορεί να λύνεται εδώ

Πριν αρχίσεις να πληκτρολογείς την ερώτησή σου, προτείνουμε να ρίξεις μία ματιά εδώ. Έτσι γλυτώνεις χρόνο και κόπο.

Μπορείς – Η συμμετοχή σου στο Academy δεν απαιτεί κάποια προυπάρχουσα γνώση ή background στον κλάδο. 

Μάλιστα, για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι πρώτες ενότητες αποτελούν μια γενικότερη εισαγωγή στον κλάδο του finance. 

 1. Ξεκινάς δωρεάν την εκπαιδευτική διαδικασία
 2. Παρακολουθείς online τις διαλέξεις κάθε ενότητας
 3. Απαντάς online στα quizzes κάθε ενότητας
 4. Μοιράζεσαι τις απορίες σου στο forum ή σε 1-1 online meetings με τους εκπαιδευτές
 5. Απολαμβάνεις συμβουλές καριέρας από τα στελέχη των εταιρειών Hiring Partners
 6. Προωθείς το CV σου για αξιολόγηση
 7. Αναπτύσσεις το project του Academy
 8. Λαμβάνεις την αξιολόγηση του project σου από τους εκπαιδευτές 
 9. Ολοκληρώνεις την εκπαιδευτική διαδικασία και λαμβάνεις πιστοποιητικό παρακολούθησης
 10. CV και project προωθούνται στις εταιρείες – Hiring Partners αν το επιιθυμείς κι αναζητάς εργασία 

Το ΄χεις;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες μαθημάτων. Το Academy αποτελείται από on-demand videos.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής 2 απλά βήματα:

 1. Επιλέγεις το πακέτο τιμών που σου ταιριάζει
 2. Κάνεις την εγγραφή σου συμπληρώνοντας τα προσωπικά σου στοιχεία και τα στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας. H χρέωση της τραπεζικής σου κάρτας για το πακέτο τιμών που έχεις επιλέξει θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της 7ήμερης δοκιμαστικής περιόδου

Σε περίπτωση που επιθυμείς να προχωρήσεις στην εγγραφή σου με τραπεζική κατάθεση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο academy@collegelink.gr

Φυσικά! Μπορείς να προχωρήσεις σε ακύρωση της συνδρομής σου από τον λογαριασμό σου ή επικοινωνώντας μαζί μας στο academy@collegelink.gr.

Μπορείς αποστέλλοντάς μας σχετικό email στο academy@collegelink.gr έως και επτά (7) ημέρες από την πληρωμή της συνδρομής σου. 

Σε ποιον κλάδο θέλεις να εκπαιδευτείς;

5 ΗΜΕΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

e-Commerce eLearning Academy

 • 7 ώρες on-demand videos
 • 30 Quizzes
4.8/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Software Testing eLearning Academy

 • 20 ώρες on-demand video
 • 8 Quizzes και 1 Hands-on Project
5/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Product Design eLearning Academy

 • 20 Ώρες on-demand video
 • 5 Quizzes και 1 Hands-on Project
5/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Augmented Reality (AR) eLearning Academy

 • 30 ώρες on-demand video
 • Βήμα-Βήμα ανάπτυξη μιας 3D Εφαρμογής & 2 Hand-On AR Projects
4.8/5
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Presentation Skills & Public Speaking eLearning Academy

 • 4 ώρες on-demand video
 • 1 Hands-on Project (Live Προσομοίωση Παρουσίασης)
5/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

iOS eLearning Academy

 • 20 ώρες on-demand video
 • 1 Hands-on Project
5/5
Ξεκίνα Σήμερα

Cybersecurity eLearning Academy

 • 20 Ώρες on-demand video
 • 10 Quizzes και 1 Hands-on Project
5/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Software Automation Testing eLearning Academy

 • 30 ώρες on-demand video
 • 10 Quizzes και 1 Hands-on Project
5/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Digital Marketing eLearning Academy

 • 70 ώρες on-demand videos
 • 100 Quizzes και 1 Hands-on Project
4.9/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Finance & Accounting eLearning Academy

 • 50 ώρες on-demand video
 • 16 Quizzes and 1 Hands-on Project
4.9/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Arduino (eLearning) Academy

 • 25 ώρες on-demand video
 • 10 Quizzes και 1 Hands-on Project
4.9/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Laravel eLearning Academy

 • 30 ώρες on-demand video
 • 10 Quizzes και 1 Hands-on Project
4.8/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Data Analytics eLearning Academy

 • 70 ώρες on-demand video
 • 8 Quizzes και 1 Hands-on Project
4.8/5
7 ημερες δωρεαν δοκιμη

Web Development eLearning Academy

 • 70 ώρες on-demand video
 • 45 Quizzes και 1 Hands-on Project
4.9/5
Ξεκίνα Σήμερα

Business Development Skills: How to build your brand and attract customers online

 • 8 ώρες on-demand video
 • 1 Live Case Study
5/5