Γιατί δεν σε προσλαμβάνουμε: red flags & τι να προσέξεις

Τι θα μάθουμε:

Στη συγκεκριμένη ομιλία θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα red flags που διακρίνει ένας recruiter κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον/την υποψήφια. Ταυτόχρονα, πρόκειται να δοθούν tips αναφορικά με το πως αποφευχθούν τα “αρνητικά σημάδια” ώστε να διασφαλιστεί μια ορθή και εποικοδομητική συνέντευξη, που όχι μόνο θα έχει σωστή ροή, αλλά θα αποτελέσει και το εισιτήριο για το μετέπειτα recruitment process του/της υποψηφίου/ας. Σκοπός λοιπόν αυτής της ομιλίας είναι μέσα από παραδείγματα να αντιληφθούν οι υποψήφιοι τα λάθη που έχουν κάνει σε παρελθοντικές συνεντεύξεις και να μάθουν πως να διαχειρίζονται σωστά και με επαγγελματισμό τις μελλοντικές. Επιζητούμε τη διάδραση, τον διάλογο και τα προσωπικά βιώματα των ακροατών για να μπορέσουμε να τους κατευθύνουμε σωστά και να αποτρέψουμε τυχόν επανάληψη των λαθών.

Ομιλητές:

Μαριάνα Μουτλού, Talent Acquisition Leader @ CollegeLink

Ποιοι είναι οι Ομιλητές μας; 

Απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τους ΕΚΠΑ με Master in Business Administration. 1 χρόνο εργασιακή εμπειρία ως Recruitment Assistant @ WEST SA, sourcing, screening βιογραφικών, scheduling & conducting interviews, 2 χρόνια ως Talent Acquisition Specialist @ Collegelink, sourcing, screening βιογραφικών, scheduling & conducting interviews, account management