Έρευνα-Τα trends του Talent Acquisition, Βασικές ανάγκες και προβληματισμοί των HR Professionals σήμερα.

By CollegeLink Team

Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο του Talent Acquisition, η αναζήτηση των ιδανικών υποψηφίων γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Στην CollegeLink, δεσμευόμαστε να κατανοήσουμε βαθιά τις ανάγκες και τις προκλήσεις των HR επαγγελματιών, με σκοπό να προσφέρουμε λύσεις που θα ανταποκρίνονται σε αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήσαμε μια εκτενή έρευνα με τίτλο “Recruitment Solutions – Needs Analysis”, όπου πάνω από 200 Recruiters, HR Managers, Hiring Managers, General Managers, αλλά και Founders/CEOs από όλη την Ελλάδα αποκάλυψαν τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους.

Τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα και χρήσιμα για την καλύτερη κατανόηση της αγοράς γι’ αυτό θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας!

Ποια είναι τα χαρακτηριστηκά των εταιρειών στις οποίες απευθυνθήκαμε για την έρευνα;

Το δείγμα μας αποτελείται από περίπου 200 εταιρείες, το 50% των οποίων έχουν μέχρι 50 εργαζόμενους.

Οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται καλύπτουν όλο το εύρος της αγοράς, με ένα 35% να είναι στον τομέα του tech.

Σχετικά με την ζήτησή τους για υποψηφίους εστιάσαμε στο πλήθος των προσλήψεων:

 • Πάνω από το 70% αυτών πραγματοποιούν έως 50 προσλήψεις ετησίως
 • Ενώ ένα ποσοστό ~30% πραγματοποιεί πάνω από 100 προσλήψεις το χρόνο.
Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες των εταιρειών σε επίπεδο υποψηφίων;

Εξετάσαμε ποια είναι η ζήτηση στην εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων – μετρώντας τα χρόνια προϋπηρεσίας και τους τομείς της αγοράς στους οποίους απασχολούνται. Όπως φαίνεται παρακάτω, οι υποψήφιοι με 0-5 χρόνια σχετικής προϋπηρεσίας και κυρίως στους τομείς του Computer Science, Engineering και Software Engineering γνωρίζουν την μεγαλύτερη ζήτηση από τις εταιρείες.

Αυτό σημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εταιρειών αυξάνεται και ένας καλός μισθός δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό κριτήριο του υποψηφίου. Θα προτείναμε, λοιπόν, να επενδύσετε στο να κάνετε την επιχείρησή σας πιο ελκυστική. Με βάση προηγούμενή μας έρευνα, κάποιες εναλλακτικές παροχές, πέρα από τον μισθό, μπορεί να είναι: ευελιξία όσον αφορά το remote working, budget σχετικό με την εκπαίδευση, ticket restaurant, ιδιωτική ασφάλιση, επιπλέον ημέρες άδειας/ ρεπό, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, μετοχές ή/και έξοδα μεταφορών.

Με ποιές μεθόδους recruitment καλύπτουν τις ανάγκες τους;

Ένα καλό recruitment strategy συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία μιας εταιρείας και λέει πολλά για την εικόνα της. Εκτείνεται από την πρόσληψη εξειδικευμένων υποψηφίων έως και τη διατήρηση των ήδη υπάρχοντων ποιοτικών εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν κλειδιά της επιτυχίας. Δεν αφορά μόνο την απλή κάλυψη μιας κενής θέσης αλλά πρόκειται για την πρόσληψη του καλύτερου ταλέντου.

Επομένως, αναγνωρίζοντας την σημασία αυτής της διαδικασίας, εστιάσαμε στις μεθόδους που χρησιμοποιούν προκειμένου να προσελκύσουν τους κατάλληλους υποψηφίους.

Οι επικρατέστερες ήταν οι παρακάτω:

 1. Headhunting 
 2. Αγγελίες σε διάφορες πλατφόρμες (LinkedIn, Website κτλ)
 3. Referrals


Όσον αφορά την αξιολόγηση των υποψηφίων, χρησιμοποιούνται κυρίως οι συνεντεύξεις και το screening του βιογραφικού. Το screening, πραγματοποιείται συνήθως πρώτο σε σειρά και οι HR professional εστιάζουν βασικά στην επαγγελματική εμπειρία και την εκπαίδευση. Έπειτα, αν αυτά τα στοιχεία συνάδουν με αυτά που ζητούν, προχωρούν σε συνέντευξη.

Αγκάθια στη διαδικασία του Talent Acquisition

Καλά τα λέμε παραπάνω, είναι όμως τόσο εύκολο όσο ακούγεται;

Φυσικά και όχι! Ακόμη και οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες του χώρου αντιμετωπίζουν καθημερινά εμπόδια που δυσκολεύουν ή καθυστερούν τη διαδικασία αυτή.

Κυρίαρχη δυσκολία στο Talent Acquisition φαίνεται να είναι με μεγάλη διαφορά η προσέλκυση ποιοτικών υποψηφίων, ενώ ακολουθούν οι συχνές ανάγκες για νέες προσλήψεις και η διάρκεια της διαδικασίας μέχρι την πρόσληψη.

Οι δυσκολίες αυτές παρατηρούνται τόσο από τις απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τα Pain Points, όσο και από εκείνες στην αντίστοιχη ερώτηση για τις πιο χρονοβόρες φάσεις του Recruitment όπως φαίνεται από την συγκέντρωση τους παρακάτω: 

Συνοπτικά, τα σημεία της διαδικασίας που απασχολούν περισσότερο είναι:

 1. Η προσέλκυση υποψηφίων 
 2. Το screening των υποψηφίων 
 3. Το assessment των δεξιοτήτων τους

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι εταιρείες επιλέγουν την συνεργασία με εξειδικευμένα recruitment agencies, γεγονός που επαληθεύεται και από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

Οι λόγοι αυτοί είναι:

 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Διευρυμένο pool ποιοτικών υποψηφίων
 • Γνώση της αγοράς
 • Μακροχρόνια και βραχυχρόνια εξοικονόμηση κόστους
Θέλετε να μάθετε όλα τα insights του χώρου;

Από την έρευνά μας, έχουμε συγκεντρώσει και αναλύσει τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι εταιρείες στους υποψηφίους, τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για να τους προσελκύσουν και αξιολογήσουν, καθώς και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω ευρημάτων, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, και ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας!