Ιωάννης Μούρτος
Ιωάννης Μούρτος Αναπληρωτής Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΟΠΑ

Ο Γιάννης Μούρτος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής «Μαθηματικών της Επιχειρησιακής Έρευνας» και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών .

Σπούδασε Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και κατόπιν ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (ΜSc, PhD) στην Eπιχειρησιακή Έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London School of Economics & Political Science). Έχει, επίσης, εργαστεί ως Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται κυρίως στις περιοχές της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης και του Ακέραιου Προγραμματισμού, ενώ παράλληλα εξετάζει τον συνδυασμό αλγορίθμων Ακέραιου και Λογικού Προγραμματισμού. Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά Επιχειρησιακής Έρευνας, όπως Mathematical Programming, Mathematics of Operations Research, European Journal of Operational Research INFORMS Journal on Computing, SIAM Journal on Discrete Mathematics, Journal of Combinatorial Optimization, για αρκετά από τα οποία έχει επιτελέσει καθήκοντα κριτή. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, στα περισσότερα από αυτά ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.