Καλοκαιρινό Ακαδημαϊκό Σεμινάριο στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τον φοιτητικό οργανισμό B.E.S.T. Chania

By Collegelink Team

O BEST Chania είναι ένα από τα παλαιότερα γραφεία του οργανισμού BEST (Board of European Students of Technology) που αποτελεί τον μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό οργανισμό για Ευρωπαίους φοιτητές μηχανικούς, με όραμα την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων φοιτητών και την προσφορά επιπλέον γνώσεων σε αυτούς, σε ακαδημαϊκά και μη θέματα.

Το γραφείο έχει ιστορία 25 χρόνων όπου στην περίοδο αυτή, έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πληθώρα ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, με στόχο την ανάπτυξη των Ευρωπαίων φοιτητών, τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και την εξέλιξη των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και των ικανοτήτων τους.

Κυριότερη δράση του οργανισμού είναι τα Ακαδημαϊκά Σεμινάρια πάνω σε τεχνολογίες αιχμής και εκπαιδευτικά θέματα, με βάση τις σπουδές των μελλοντικών μηχανικών τα οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο για το γραφείο μας.

Φέτος μετά από 23 συνεχόμενα χρόνια επιτυχούς διοργάνωσης ακαδημαϊκών σεμιναρίων, ο οργανισμός μας διοργανώνει ένα ιδιαίτερο καλοκαιρινό Ακαδημαϊκό Σεμινάριο με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των Ευρωπαίων και Ελλήνων φοιτητών μηχανικών. Ιδιαίτερο, καθώς για πρώτη φορά στο σεμινάριο αυτό δεν θα παρευρεθούν 20, αλλά 35 Ευρωπαίοι φοιτητές στις  10-20 Ιουλίου υπό την αιγίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τίτλο “Star Wars: Drones VS Satellites”. Υπεύθυνος καθηγητής για την διεξαγωγή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του Σεμιναρίου, θα είναι ο κ. Παρτσινέβελος, καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά και υπεύθυνος του παγκοσμίως αναγνωρισμένου και καταξιωμένου στον τομέα του, εργαστηρίου SenseLab

Τα δεδομένα αυτά καθιστούν το φετινό σεμινάριο ως το μεγαλύτερο του οργανισμού σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και πολύ υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας, καθώς πέρα από τον κ. Παρτσινέβελο και τους συνεργάτες του, διαλέξεις θα παραδώσουν και άλλοι καταξιωμένοι καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την παρακολούθηση της Γης μέσω drones και δορυφόρων, μέσα από πληθώρα διαφορετικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Ακόμη, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, γνωρίζοντας τον Ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοξενία του, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της πολυπολιτισμικότητας.

Ιστοσελίδα σεμιναρίου: https://best.tuc.gr/sc19/