Ο αντίκτυπος του “Weight Bias” στη διαχείριση ταλέντων

By Collegelink Team

Σχεδόν κάθε κρίση που κάνουμε επηρεάζεται από μία ή περισσότερες προκαταλήψεις, που επηρεάζουν, τόσο τις σκέψεις, όσο και τις πράξεις μας κάθε μέρα της ζωής μας. Ο αγώνας με την προκατάληψη είναι βασικά το αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι εγκέφαλοί μας.

Σύμφωνα με την σύμβουλο Sylvana Storey, η “προκατάληψη” των επιχειρήσεων και της οργανωτικής αλλαγής συμβαίνει αυτόματα, είναι εκτός του ελέγχου μας και προκαλείται από τον εγκέφαλό μας, κάνοντας γρήγορες κρίσεις και εκτιμήσεις ανθρώπων και καταστάσεων με βάση το περιβάλλον, το πολιτιστικό υπόβαθρο και τις προσωπικές μας εμπειρίες. Είμαστε θετικοί να προτιμούμε ανθρώπους που βλέπουν, σκέφτονται και ακούγονται σαν εμάς. Η προκατάληψη δεν μας κάνει απαραίτητα κακούς ανθρώπους. Eίναι απλά μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε πού και πότε εμφανίζονται οι προκαταλήψεις, εάν θέλουμε να μετριάσουμε τις αρνητικές τους συνέπειες – ειδικά όταν διαχειριζόμαστε ταλέντα.

Βρείτε το ταλέντο που ψάχνετε εδώ!

To Weight Bias είναι πραγματικό

Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας σε ολόκληρο τον κόσμο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 1975. Το 2016, πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια ενήλικες ήταν υπέρβαροι, από τους οποίους τα 650 εκατομμύρια ήταν παχύσαρκοι. Οι υπέρβαροι εργαζόμενοι θεωρούνται στερεοτυπικά ως λιγότερο ικανοί, τεμπέληδες, και στερούνται αυτοπειθαρχίας. Αυτές οι κρίσεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους μισθούς, τις προαγωγές και τα καθεστώτα απασχόλησης των υπέρβαρων εργαζομένων. Στην πραγματικότητα, σε πρόσφατη έρευνα για τους παχύσαρκους ανθρώπους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας, το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα υπέρβαρα άτομα είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν διακρίσεις. Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακρίσεις λόγω των εθνοτήτων τους και το 56% δήλωσε ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακρίσεις λόγω των σεξουαλικών τους προσανατολισμών. Ακόμη και οριακά βαρύτεροι υποψήφιοι μπορούν να αντιμετωπίσουν μεροληψία στην καριέρα τους. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές επεξεργάστηκαν μια σειρά φωτογραφιών ανδρών και γυναικών για να κάνουν τα πρόσωπα να εμφανίζονται ελαφρώς βαρύτερα. Αφού είδαν τόσο τις πρωτότυπες, όσο και τις εικονογραφημένες εικόνες, οι συμμετέχοντες στη μελέτη βαθμολόγησαν τα βαρύτερα γυναικεία και αρσενικά πρόσωπα να είναι λιγότερο “προσπελάσιμα” από τα αρχικά πρόσωπα.

Πώς να μετριάσετε το Weight Bias στον εργασιακό χώρο

Προκειμένου να προωθηθούν ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα αυτό, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να βασίζονται λιγότερο στα συναισθήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με το εάν οι άνθρωποι “αναζητούν σωστή θέση εργασίας” ή “πρέπει να προωθηθούν”.

Οι HR organizations μπορούν να κάνουν αμερόληπτες αποφάσεις προσλήψεων και αποδοχών μέσω “τυφλών προσλήψεων”, στις οποίες η εμφάνιση του υποψηφίου είναι συγκεχυμένη ή δεν αποκαλύπτεται. Το Brilliant Hire και το Blendoor προσφέρουν λύσεις που βοηθούν τις εταιρείες να λαμβάνουν αποφάσεις πρόσληψης βασισμένες αποκλειστικά στις δεξιότητες και τις ικανότητες του υποψήφιου υποψηφίου, παρά στην εμφάνισή τους.

Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικασίες ανάδρασης (feedback) 360 μοιρών για να μειώσουν την επιρροή της ασυνείδητης μεροληψίας ενός ατόμου. Σε μια προσέγγιση 360°, πολλοί άνθρωποι βαθμολογούν την απόδοση ενός εργαζομένου με δικαιοσύνη, οπότε οποιεσδήποτε προκαταλήψεις ενός κριτή, θα μετριαστούν από την παρουσία πρόσθετων κριτών. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν συνεχείς μεθόδους διαχείρισης της απόδοσης για να ενθαρρύνουν πιο συχνή ανατροφοδότηση που σχετίζεται με την εργασία με βάση τα επιτεύγματα που συνδέονται με τους στόχους. Αξιολογώντας τους εργαζομένους ανάλογα με τις επιδόσεις και τις δυνατότητές τους, οι διαχειριστές μπορούν να εντοπίσουν κορυφαίους συνεργάτες και να τους δώσουν τις μεγαλύτερες ανταμοιβές και ευκαιρίες. Μπορούν, επίσης, να ανιχνεύσουν εάν η προκατάληψη επηρεάζει τις αξιολογήσεις απόδοσης πραγματοποιώντας αξιολογήσεις χωρίς φωτογραφίες.

Για να αναπτυχθούν και να προωθηθούν τα καλύτερα ταλέντα χωρίς προκατάληψη, τα προγράμματα καθοδήγησης πρέπει να ταιριάζουν τους κατάλληλους μέντορες με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες και τις εμπειρίες που επιθυμούν να κερδίσουν και όχι με βάση τις  δημογραφικές ομοιότητες. Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύουν τους συμβούλους και τους διευθυντές για την υποστηρικτική εποπτεία, την ακριβή εκτίμηση των επιδόσεων και τον τρόπο εργασίας πέραν της ασυνείδητης προκατάληψης.

Η αντιμετώπιση του Weight Bias σε ολόκληρο τον “κύκλο ζωής ενός ταλέντου” είναι μια βασική επιχειρηματική επιταγή, που πρέπει να ενσωματωθεί στις στρατηγικές και τα προγράμματα για την ποικιλομορφία (diversity) και την ενσωμάτωση. Εξοπλίζοντας τους εργαζομένους με εργαλεία για τον εντοπισμό και τον μετριασμό της μεροληψίας, φέρνουν διαφορετικά ταλέντα στην κοινωνική δομή του οργανισμού και ενθαρρύνουν την συνεισφορά και τις ιδέες. Οι εταιρείες μπορούν να υποστηρίξουν μια εταιρική κουλτούρα, χωρίς αποκλεισμούς και να δημιουργήσουν μόνιμη δέσμευση των εργαζομένων για όλους!

Βρείτε το ταλέντο που ψάχνετε εδώ!

Περισσότερα άρθρα σχετικά με την διαχείριση εργαζομένων και την βελτίωση της διαδικασίας πρόσληψης θα βρείτε στο blog μας.