>
 1. Λογιστής/ Λογίστρια (Βοηθός)

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

Synergia Management Consulting P.C.

Λογιστής/ Λογίστρια (Βοηθός)

Πλήρης Απασχόληση

Καμία Εμπειρία

location_iconΑθήνα, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2021-02-22

salary_icon 700

info iconΒασικές Πληροφορίες

Λογιστικό γραφείο με έδρα την Αθήνα αναζήτα:

Βοηθό λογιστή/λογιστής με τουλάχιστον διετή εμπειρία και ανάλογες σπουδές, με γνώση καταχώρισης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων και γενικότερη επαφή με το κλίμα και τις απαιτήσεις ενός λογιστικού γραφείου και της διαχείρισης του πελατολογίου και των υποχρεώσεών τους.

Η εταιρεία μας θα σας παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας σύγχρονο, με χρήση όλων των τελευταίων λογιστικών προγραμμάτων, με συνεχείς ενημερώσεις/εκπαιδεύσεις και μεγάλη δυνατότητα ανέλιξης.

Επιπλέον γνώσεις μισθοδοσίας θα εκτιμηθούν.

 

job description iconΑρμοδιότητες

Απαραίτητα προσόντα

 • Διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Διετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Ενημέρωση απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων
 • Γνώση λογιστικού περιβάλλοντος
 • Γνώση Αγγλικών για επικοινωνία με εκπροσώπους αλλοδαπών επιχειρήσεων
 • Εξοικείωση με εκκαθάριση μισθοδοσίας και πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Διαχείριση πελατολογίου
 • Διεκπεραίωση projects
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά / Δεξιότητες

 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Αναλυτικές Δεξιότητες
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα να εργάζεται στα πλαίσια χρονοδιαγράμματος
 • Εχεμύθεια, επιμέλεια και αποδοτικότητά
job description iconΟφέλη

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ευκολίες μετακίνησης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών