>
 1. Βοηθός Λογιστή

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

WOOTIS S.A.

Βοηθός Λογιστή

Πλήρης Απασχόληση

Καμία Εμπειρία

location_iconMarousi, Athens, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2021-04-19

salary_icon -

job description iconΑρμοδιότητες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 • Τήρηση και παρακολούθηση διπλογραφικών βιβλίων
 • Καταχώρηση παραστατικών 
 • Συμφωνίες λογαριασμών
 • Αρχειοθέτηση Λογιστηρίου 
 • Εξωτερικές εργασίες με υπηρεσίες
job requirements iconΑπαραίτητα Προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και των προγραμμάτων του Microsoft Office (Word, Excel)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Γνώση τήρησης Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας
 • Εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
 • Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών & επίλυσης προβλημάτων
good to have iconΕπιθυμητά Προσόντα

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων