>
 1. Υπάλληλος Γραφείου Με Γνώσεις Λογιστικής - Τιμολόγησης

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

DIMKAT Construction

Υπάλληλος Γραφείου Με Γνώσεις Λογιστικής - Τιμολόγησης

Πλήρης Απασχόληση

Μικρή Εμπειρία

location_iconSchimatari, Boeotia, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2021-07-22

salary_icon -

info iconΒασικές Πληροφορίες

Η εταιρεία DIMKAT Constructions, με  βασική δραστηριότητα την υλοποίηση Ενεργειακών, Τηλεπικοινωνιακών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη 1 ατόμου στην έδρα της, στο Σχηματάρι .


Εάν πιστεύετε ότι έχετε τα παραπάνω προσόντα και  ενδιαφέρεστε, μπορείτε να αποστείλετε το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα στο katkatseli@gmail.com

job description iconΑρμοδιότητες
 • Τιμολόγηση - Διεκπεραίωση των παραγγελιών.
 • Καταχώρηση παραστατικών.
 • Κατηγοριοποίηση & καταχώριση παραστατικών δαπανών, αγορών, παγίων.
 • Ηλεκτρονική , γραπτή & τηλεφωνική παρακολούθηση Πελατών - Προμηθευτών.
 • Επικοινωνία και συντονισμός με την διοίκηση, με το εξωτερικό λογιστήριο, με προμηθευτές και πελάτες.
   
job description iconΟφέλη
 • Δυναμική και σταθερότητα σε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη  εταιρεία. 
job requirements iconΑπαραίτητα Προσόντα
 • Προϋπηρεσία 2-4 έτη αντίστοιχη θέση
 • Απόφοιτος ΙΕΚ – ΤΕΙ.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (outlook, excel ,word).
 • Άριστες οργανωτικές & διαπροσωπικές ικανότητες.
 • Ευελιξία, συνέπεια και τυπικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας & ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες & δέσμευση στην λεπτομέρεια.
good to have iconΕπιθυμητά Προσόντα
 • Προσόν θα θεωρηθεί η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κλάδο