>
 1. Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

ERGOPLANNING Ltd

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Πλήρης Απασχόληση

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconΘεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2019-08-10

salary_icon -

info iconΒασικές Πληροφορίες

Η εταιρία Εrgoplanning Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτικού και αγροβιομηχανικού χώρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων για τη στελέχωση της ομάδας υποστήριξης - ανάπτυξης ερευνητικών έργων
της επιχείρησης στην έδρα της εταιρίας (Θεσσαλονίκη).

job description iconΑρμοδιότητες

Ο/Η κάτοχος της θέσης του Στελέχους Διαχείρισης, Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων περιλαμβάνει τη διαχείριση και παρακολούθηση ερευνητικών έργων που υλοποιούνται από την εταιρεία και συμμετοχή στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από την ΕΕ.

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη ερευνητικών έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα, όπως ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, Horizon, Interreg κλπ.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων και έργων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του κάθε έργου.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών βάσει των συμβασιακών απαιτήσεων και πιστοποίηση παραγόμενου έργου με στόχο την εμπρόθεσμη και αποτελεσματική παράδοση έργου.
 • Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται κάθε φορά στην εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή.
 • Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων κάθε έργου βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε προγράμματος.
 • Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε περίπτωση ελέγχου από την εκάστοτε διαχειριστική αρχή.
 • Συνεργασία με τους εταίρους του κάθε προγράμματος για την ομαλή εξέλιξη των έργων.


Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση
 • Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
job requirements iconΑπαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αντικείμενο τις οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά.
 • Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους.
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθε
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
good to have iconΕπιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση λογιστικής
 • Γνώση του πακέτου Microsoft Office365 & ERP