>
 1. Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

ORTHOLOGISMOS SA

Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Πλήρης Απασχόληση

Μεσαία Εμπειρία

location_iconΘεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2020-09-15

salary_icon -

info iconΒασικές Πληροφορίες

Η εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά στέλεχος πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

job description iconΟφέλη

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπρόσθετες παροχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης της εταιρείας
 • Συνεχής υποστήριξη & εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
job requirements iconΑπαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3 ετών στη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμος κ.λπ.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων Ms Office (outlook, word, excel)
good to have iconΕπιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία σε εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας