>
  1. Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

ALUMAN S.A.

Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής

Πλήρης Απασχόληση

Μεσαία Εμπειρία

location_iconOinofyta, Boeotia, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2020-05-22

salary_icon 1300

info iconΒασικές Πληροφορίες

Απαραίτητα προσόντα

 

•Πτυχίο ΑΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής.

•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο.

•Δίπλωμα οδήγησης.

•Βαθιά Γνώση της λειτουργίας των ERP Συστημάτων και των τεχνολογιών επέκτασής τους.

•Γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ανάπτυξης σε SQL.

•Γνώση της λειτουργίας WMS Συστημάτων.

•Πρακτική εμπειρία 2 ετών σε Δίκτυα Υπολογιστών, διαχείριση και εγκατάσταση αυτών.

•Γνώση τεχνολογιών Microsoft

•Γνώση συστημάτων ασφαλείας IT

 

Επιθυμητά προσόντα

 

•Γνώση του SOFTONE ERP

•Γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού JavaScript, C#, Delphi Pascal

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο a.manias@aluman.gr υπ΄όψη κας Αναστασία Μανιά