>
 1. Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για Επιστασία Εργοταξίων

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

G. SAMARAS SA

Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για Επιστασία Εργοταξίων

Πλήρης Απασχόληση

Καμία Εμπειρία

location_iconΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2021-04-06

salary_icon -

info iconΒασικές Πληροφορίες

Η εταιρεία Γ. Σαμαράς ΑΒΕΕ, με πολύχρονη παρουσία στον κλάδο των συστημάτων ιατρικών αερίων, έχοντας διεθνώς ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής σε πάνω από 85 χώρες, αναζητά Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για Επιστασία Εργοταξίων.

e-mail επικοινωνίας: hr@gsamaras.gr

job description iconΑρμοδιότητες

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Ενασχόληση με θέματα της παραγωγής, εργοταξίων
 • Δημιουργία σχεδίων
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλων για διαγωνισμούς ελληνικού δημοσίου καθώς και παρακολούθηση τους
 • Σύνταξη προσφορών έργου, Κοστολογήσεις, Προμετρήσεις, Επιμετρήσεις
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό εφαρμογής των έργων
 • Συμμετοχή στη δημιουργία έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού
job requirements iconΑπαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα ταξιδιών εσωτερικού-εξωτερικού
 • Ευχέρεια στη χρήση AutoCAD

Δεξιότητες υποψηφίου

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευγένεια και Επαγγελματισμός
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καταστάσεων
good to have iconΕπιθυμητά Προσόντα
 • Eπιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί