>
  1. Ζητούνται 7 Προγραμματιστές Java (2022)

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

NIKI

Ζητούνται 7 Προγραμματιστές Java (2022)

Πλήρης Απασχόληση

Καμία Εμπειρία

location_iconIOANNINA, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2020-09-18

salary_icon -

info iconΒασικές Πληροφορίες

Η ΝΙΚΙ ζητεί 7 Μηχανικούς Υπολογιστών / αποφοίτους τμήματος Πληροφορικής, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος

 

Περιγραφή θέσης

Έργο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών Java και Java EE

Ορισμός και εφαρμογή σύγχρονων Rich-Client αντικειμενοστρεφών εφαρμογών, διεπαφών λογισμικού και Web εφαρμογών   

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Σχολής Πληροφορικής ή δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Πολύ καλή γνώση Java και Java EE και καλή γνώση Javascript

Εμπειρία στο σχεδιασμό Web Interfaces με τεχνολογίες βασισμένες σε JS, όπως Angular

Καινοτόμο πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, επιθυμία για μάθηση

Καλές δεξιότητες επικοινωνίας

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και τεχνικής ορολογίας

 

Επιθυμητά Προσόντα

Εμπειρία με βάσεις δεδομένων (MS SQL Server, Oracle, DB2), το Hibernate Framework ή άλλες JPA υλοποιήσεις

Εμπειρία στην OOA, OOD και OOP

Καλή γνώση Γερμανικών

 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση career@nikitec.gr

 

Κυρία Παρασκευή Ζάψα

MA, PhD cand. Philosophy of Sciences

Head of HR Department

job requirements iconΑπαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Σχολής Πληροφορικής ή δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Πολύ καλή γνώση Java και Java EE και καλή γνώση Javascript

Εμπειρία στο σχεδιασμό Web Interfaces με τεχνολογίες βασισμένες σε JS, όπως Angular

Καινοτόμο πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, επιθυμία για μάθηση

Καλές δεξιότητες επικοινωνίας

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και τεχνικής ορολογίας

good to have iconΕπιθυμητά Προσόντα

Εμπειρία με βάσεις δεδομένων (MS SQL Server, Oracle, DB2), το Hibernate Framework ή άλλες JPA υλοποιήσεις

Εμπειρία στην OOA, OOD και OOP

Καλή γνώση Γερμανικών