>
 1. Διοικητική Υποστήριξη

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

AEGIS S.K. Financial Advisory Consulting Engineering

Διοικητική Υποστήριξη

Πλήρης Απασχόληση

Μεσαία Εμπειρία

location_iconΑθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2020-11-25

salary_icon -

info iconΒασικές Πληροφορίες

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναπτύσσεται δυναμικά στο χώρο των υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού και Τεχνικού Συμβούλων και αναλαμβάνει έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καλύπτοντας πλήρως και με ποιοτικό τρόπο τις απαιτήσεις των Πελατών της.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά να εντάξει στην ομάδα της, ένα στέλεχος διοικητικής υποστήριξης, με πλήρη απασχόληση. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (g.kyriakopoulos@skaegis.gr)

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

job description iconΑρμοδιότητες

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και προγραμματισμός επαγγελματικών συναντήσεων και διαδικτυακών επικοινωνιών
 • Τήρηση βάσεων δεδομένων εταιρείας
 • Τήρηση αρχείων εργαζομένων (φυσικών και ψηφιακών)
 • Αρχειοθέτηση φακέλων πελατών και εξωτερικών συνεργατών
 • Διοικητική υποστήριξη λογιστηρίου
 • Διανομή εισερχόμενης αλληλογραφίας (φυσικής και ηλεκτρονικής)
 • Υποστήριξη προετοιμασίας εκθέσεων και παρουσιάσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (μορφοποίηση κειμένων, memo, εταιρικών παρουσιάσεων, εσωτερικών αναφορών, κ.λπ.)
 • Διαχείριση τηλεφωνικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (λήψη, αποστολή, αναδιανομή κ.λπ.)
 • Διαχείριση εξοπλισμού, χαρτικών και αναλωσίμων γραφείου
 • Οργάνωση ταξιδιών
job description iconΟφέλη

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.
job requirements iconΑπαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Σχετική προϋπηρεσία 3 ετών
 • Γνώση χρήσης εξοπλισμού γραφείου
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας