>
 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

SIMPLE IDEAS IKE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

Πλήρης Απασχόληση

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconΘεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2019-08-08

salary_icon -

info iconΒασικές Πληροφορίες

                                                                       

                                                                                                  Ζητείται

 

                                                                                        Προγραμματιστής

 

                         από την εταιρεία καλλυντικών Natura Siberica, στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης.

 

 

 Η εταιρία παρέχει:

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μία δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
job description iconΑρμοδιότητες
 • Σχεδιασμός, ανάλυση, υλοποίηση και βελτιστοποίηση των digital campaings σε Google, social media και mail marketing
 • Συνεχής παρακολούθηση και βελτιστοποίηση βάσει των εργαλείων analytics και των στόχων που έχουν τεθεί
 • Αναλυτικό reporting
 • Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Συνεργασία και επικοινωνία με την υπόλοιπη ομάδα του marketing, τους designers για τη γραφιστική υλοποίηση και τους developers για την τεχνική υλοποίηση των digital ενεργειών
 • Επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες για διαμόρφωση στόχων γύρω από το αντικείμενό τους
 • Συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και τάσεων στα social media
 • Παρακολούθηση, ενημέρωση πλατφόρμας e-shop έπειτα από εκπαίδευση
job requirements iconΑπαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση digital marketing με ικανό portfolio λογαριασμών
 • Αποδεδειγμένη γνώση των web advertising tools και platforms (Google AdWords, Facebook Αds, mail marketing, SEO)
 • Καλή γνώση και κατανόηση των web και των social media analytics
 • Γνώσεις Photoshop και αντίστοιχων προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας (Illustrator κ.λπ.), καθώς και εμπειρία επεξεργασίας video
 • Άριστη γνώση / χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες
 • Αναλυτική σκέψη