Ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία της προσωπικότητας σου;

By CollegeLink Team

Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σε συνέντευξη: “Ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία της προσωπικότητας σου;”.

Αυτό σημαίνει πως καλό είναι να έχεις προετοιμαστεί πριν από μια συνέντευξη για δουλειά, για να δώσεις μια απάντηση που δείχνει αυτογνωσία. 

Συγκέντρωσε σε μια λίστα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία

Ο πιο εύκολος τρόπος να βρεις σε τι είσαι καλ@, είναι να πάρεις χαρτί και μολύβι και να γράψεις μια λίστα με τα δυνατά σημεία της προσωπικότητας σου. Αν δυσκολεύεσαι να σκεφτείς μόν@ σου, τότε ρώτα τ@ς φίλ@ς σου ή τ@ς συμφοιτητ@ς σου, μην ντραπείς!

Για παράδειγμα κάποια από τα αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι: 

  • Η προσαρμοστικότητα
  • Η ικανότητα να συνεργάζεσαι με διαφορετικά άτομα μέσα σε μια ομάδα ή μια εταιρεία
  • Οι επικοινωνιακές ικανότητες
  • Η οργανωτικότητα/καλή διαχείριση χρόνου 
  • Η ικανότητα να αφομοιώνεις εύκολα νέα γνώση

 

Ενώ στον αντίποδα κάποια αδύνατα σημεία, δηλαδή χαρακτηριστικά που χρειάζονται βελτίωση, μπορεί να είναι: 

  • Η δυσκολία να διαχειριστείς πολλαπλές αρμοδιότητες/projects παράλληλα
  • Η αδυναμία στην διαχείριση χρόνου
  • Η δυσκολία στην διαχείριση του άγχους
  • Η δυσκολία να καταγράψεις ένα σαφές brief για ένα task που μπορεί να αναθέτεις σε κάποιο άλλο μέλος της ομάδας/σε κάποια άλλη ομάδα 
Δυνατά στοιχεία προσωπικότητας - παράδειγμα απάντησης

Αρχικά από την λίστα που έχεις φτιάξει, επίλεξε από τα δυνατά σου στοιχεία αυτά που ταιριάζουν στις αρμοδιότητες της θέσης. 

Για παράδειγμα, ας δούμε πως θα μπορούσες να απαντήσεις σε συνέντευξη για μία θέση στον τομέα των πωλήσεων: 

“Κάποια από τα δυνατά στοιχεία της προσωπικότητας μου, είναι οι επικοινωνιακές ικανότητες, η προσαρμοστικότητα και η συγκέντρωση στον στόχο. Για αυτό πιστεύω θα μπορέσω να προσαρμοστώ σε διαφορετικά είδη και ανάγκες πελατών, έτσι ώστε να τους προσεγγίσω με τον κατάλληλο τρόπο και να πετύχω τους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία”

Αδύνατα στοιχεία προσωπικότητας - παράδειγμα απάντησης

Όσον αφορά τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται βελτίωση, ανάφερε 1-2, παρουσιάζοντας παράλληλα και τις ενέργειες που έχεις κάνει ή σκοπεύεις να κάνεις για να τα βελτιώσεις. Πολύ σημαντικό το τελευταίο! 

Για παράδειγμα: 

“Στην προηγούμενη εργασία μου, χρειάστηκε να δώσω brief σε μια άλλη ομάδα για τα steps τα οποία έπρεπε να ακολουθήσουν αναφορικά με ένα project. Η αλήθεια είναι πως ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα κάτι τέτοιο και είχα αρκετό άγχος. Έλαβα feedback από την άλλη ομάδα πως το brief δεν ήταν όσο σαφές και αναλυτικό θα ήθελαν, με αποτέλεσμα να τους πάρει περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν τα βήματα που έπρεπε να κάνουν. Οπότε την επόμενη φορά που χρειάστηκε να κάνω κάτι αντίστοιχο, κατέγραψα τα βήματα με περισσότερη ηρεμία και προσπάθησα να τα διαβάσω, φαντάζοντας πως είμαι στην δική τους θέση και δεν γνωρίζω τίποτα για το project, για να δω πόσο κατανοητά είναι. Τέλος ζήτησα το feedback και της manager μου και της υπόλοιπης ομάδας, για να δω ποια σημεία χρειάζονται αλλαγές, πριν στείλω το brief στην άλλη ομάδα.” 

Τώρα, την επόμενη φορά που θα σε ρωτήσουν για τα δυνατά και αδύνατα σημεία σου, ξέρεις πως θα απαντήσεις! 😉