Πώς να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγγελία εργασίας

By Collegelink Team

Η δημιουργία και τοποθέτηση μιας καλογραμμένης αγγελίας για θέση εργασίας είναι μια διαδικασία υψίστης σημασίας για τη διαδικασία προσλήψεων μιας επιχείρησης.

Ενώ, από τη στιγμή που ανακοινώνεται μια θέση εργασίας, μέχρι και την τελική αξιολόγηση των επικρατέστερων υποψηφίων, πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και κοστοβόρα για μια εταιρεία. Για αυτόν τον λόγο, η συγγραφή της θέσης εργασίας αποτελεί το πρώτο βήμα, αλλά και ένα ισχυρό θεμέλιο του recruitment process. Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη αγγελία εργασίας είναι η ορθή διαφήμιση, που θα προσελκύσει υποψηφίους που διαθέτουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναζητά η ενδιαφερόμενη εταιρεία. 

Στον αντίποδα, αν δεν επενδύσετε σε μια καλογραμμένη θέση εργασίας, αυτό είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει αρνητική προδιάθεση για την ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρείας σας, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της.

Η λανθασμένη ή ελλιπής πληροφόρηση, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις ή παρεξηγήσεις που σε βάθος χρόνου θα παρέμβουν στον πολύτιμο χρόνο του HR τμήματος της εταιρείας σας.

Πως να συμπληρώσετε με επιτυχία την αγγελία για μια θέση εργασίας στο CollegeLink:

🥇Job Title: Επιλέξτε έναν αντιπροσωπευτικό τίτλο για τη θέση ενδιαφέροντος και σύμφωνα με την ορολογία του κλάδου της επιχείρησης σας. Ο τίτλος πρέπει να είναι ξεκάθαρος και κατανοητός. 

💡Pro tip: Προτιμήστε τίτλους θέσεων που είναι search engine friendly.

ℹ Basic Information: Σε πρώτο στάδιο, ξεκινήστε με μια σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας, με στόχο να προσελκύσετε το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Η παρουσίαση της εταιρείας σας σε μια κοινότητα ανθρώπων μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο, ενισχύοντας την εικόνα, τη φιλοσοφία και την εξωστρέφεια της επιχείρησης σας.

Μετά την περιγραφή της εταιρείας σας, προσθέστε ένα ευσύνοπτο κείμενο που να αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Χ (όνομα εταιρείας) αναζητά Υ (θέση εργασίας, όπως τοποθετήθηκε στον τίτλο της αγγελίας) για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας.

Η Χ αναζητά έναν καινοτόμο/οργανωτικό/κα. (Το πιο βασικό Soft Skill για την θέση συνήθως) Υ, έτσι ώστε να γίνει μέλος της ομάδας μας/ να ενταχθεί στο δυναμικό της!

Στα πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξής μας, αναζητούμε … να ενταχθεί στην ομάδα μας!

Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνετε την παροχή σαφής πληροφόρησης για την ταυτότητα της εταιρείας και για το ποια θέση εργασίας ενδιαφέρεστε.

📝 Job Description:  Σε δεύτερο στάδιο, πρέπει να γίνετε πιο συγκεκριμένοι, σχετικά με το τι ζητάτε από τον υποψήφιο και το ρόλο του στην εταιρεία. Μην παραλείψετε να αναφέρετε με ακρίβεια τις πιο βασικές αρμοδιότητες του εργαζομένου- με bulletpoints-, έτσι ώστε να γνωρίζει με περισσότερη σαφήνεια το αντικείμενο και τις ευθύνες της εν λόγω θέσης. Σε αυτό το σημείο, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κρίνετε απαραίτητη, όπως για παράδειγμα τρόποι επικοινωνίας ή παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση εργασίας, την πρόσβαση στον χώρο της εταιρείας κλπ.

✅ Benefits: Εφόσον ενημερώσετε τον υποψήφιο με τις ευθύνες και τον ρόλο του στην εταιρεία, είναι σημαντικό να γνωρίζει τις παροχές της εταιρείας προς αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζετε ότι η κουλτούρα της εταιρείας σας επιβραβεύει την προσπάθεια και ενισχύετε την επιθυμία των υποψηφίων να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

🎯 Basic Requirements: Κλείνοντας την αγγελία, στόχος είναι η εκάστοτε επιχείρηση να ενημερώσει τον υποψήφιο σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτει για να γίνει μέλος του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Ξεκινήστε, λοιπόν, με τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να θεωρείται κάποιος υποψήφιος κατάλληλος για συνέντευξη, με σύντομα και ευανάγνωστα bulletpoints. Μην ξεχάσετε να ιεραρχήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ιδανικού υποψηφίου. 

➕ Good to have: Ολοκληρώστε την αγγελία με τα χαρακτηριστικά που δεν απαιτούνται αναγκαστικά, όμως μπορούν να διαφοροποιήσουν τον υποψήφιο από τον ανταγωνισμό.

Εδώ θα βρείτε ένα παράδειγμα μίας ολοκληρωμένης αγγελίας στην πλατφόρμα του CollegeLink!

Καθ’ όλη τη διάρκεια σύνταξης της θέσης εργασίας, φροντίστε να είστε ειλικρινείς, να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, τους τομείς ευθύνης, καθώς και τυχόν δεσμεύσεις, ώστε να αποφύγετε τυχόν μελλοντικές παρεξηγήσεις με τον υποψήφιο που προσλάβατε! 

Δημοσιεύστε την αγγελία σας στο CollegeLink!