Πόσο σημαντικά είναι τα soft skills σε tech ρόλους και πώς θα σε βοηθήσουν στην εξέλιξη του ρόλου σου;

By CollegeLink Team

Πόσο σημαντικά είναι τα soft skills σε ένα tech ρόλο; Εάν εργάζεσαι ήδη ή σκοπεύεις να ξεκινήσεις την καριέρα σου σε κάποιο tech επάγγελμα, συνέχισε να διαβάζεις… 

Υπάρχει η πεποίθηση ότι σε tech ρόλους, όπως developer, data analyst, product designer, software tester, είναι σημαντικά μόνο τα hard skills και πως τα soft skills όπως τα communication skills και η ομαδικότητα, είναι δευτερεύουσας σημασίας. 

Αυτό όμως δεν ισχύει! Αντιθέτως, όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα των τεχνολογιών, αναδεικνύεται η ανάγκη για μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας και τα soft skills πλέον θεωρούνται εξίσου σημαντικά σε ρόλους τεχνολογίας. 

Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός ανεπτυγμένων hard με soft skills έχει ως αποτέλεσμα έναν/μία δυνατ@ επαγγελματία. Τα soft skills είναι οι ικανότητες εκείνες που μπορούν να σε βοηθήσουν στο να ολοκληρώσεις τα tasks σου έγκαιρα μέσα στην ημέρα και να ανταποκριθείς στο ρόλο σου με επιτυχία, αλλά και να μπορέσεις να μεταβείς εύκολα σε άλλο ρόλο μέσα σε μια tech/product ομάδα. 

Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά για ποιους λόγους τα soft skills είναι σημαντικά σε ένα tech ρόλο; 

Συνεργασία με την ομάδα

Παρότι η εικόνα που έχουμε για τ@ς developers ή τ@ς designers είναι ότι δουλεύουν μόν@ τους τα projects τους μπροστά από ένα υπολογιστή και δεν έχουν συχνή επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, αυτό δεν ισχύει. Προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά ένα project, σύμφωνα με τα KPIs και μέσα στο το deadline που έχει τεθεί, χρειάζεται πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των μελών μιας product ομάδας ή και με τ@ν πελάτ@. Είναι σημαντικό να γίνεται σωστή συνεννόηση και να δίνεται σωστό feedback, ώστε να μπορεί η ομάδα να προχωρά τα tasks χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και να υπάρχει χώρος/χρόνος για επίλυση αποριών και διευκρινήσεις. 

Επικοινωνία με άλλες ομάδες

Κατέχοντας ένα ρόλο μέσα σε μία tech/product ομάδα, είναι συχνό να χρειάζεται να επικοινωνείς με άλλες υπο-ομάδες μέσα στο ευρύτερο τμήμα ή να χρειαστεί να συνεργαστείς και με άλλα τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να έχεις ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο, καθώς θα χρειαστεί πολλές φορές να εξηγήσεις τεχνικούς όρους και διαδικασίες, σε ανθρώπους που δεν έχουν tech background. Παράλληλα θα πρέπει να μπορείς να κατανοήσεις διαδικασίες άλλων τμημάτων και να μεταφράσεις τα αιτήματα τους σε μικρότερα technical steps. Όσο πιο senior είναι ο ρόλος σου, τόσο πιο σημαντικό είναι να μπορείς να εξηγείς με σαφήνεια στα υπόλοιπα τμήματα μια διαδικασία, για να μην γίνονται παρανοήσεις σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα. 

Leadership

Σε senior ρόλους μιας tech ομάδας, όπως senior software engineer, product owner, tech team leader ή scrum master, υπάρχουν αρμοδιότητες όπως ο συντονισμός της ομάδας και των projects. Όσο expert και αν είναι κάποι@ στις γλώσσες προγραμματισμού και τα εργαλεία που  χρειάζονται σε ένα τέτοιο ρόλο, χωρίς τα απαραίτητα soft skills, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στον ρόλο. Ανάμεσα σε αυτές τις δεξιότητες, είναι η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η οργανωτικότητα αλλά και τα conflict management skills.

Καταλαβαίνεις λοιπόν πως αν σκέφτεσαι να διεκδικήσεις ένα πιο senior ρόλο, θα χρειαστεί εκτός από τα hard skills να επενδύσεις και στο να καλλιεργήσεις τα soft skills σου. 

Επίλυση προβλημάτων

Συχνά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός λογισμικού προκύπτουν προβλήματα, τα οποία εκτός από τις τεχνικές γνώσεις απαιτούν και soft skills, όπως η δημιουργικότητα και η αναλυτική σκέψη, για να μπορέσεις να τα λύσεις. Και αυτό γιατί πολλές φορές θα χρειαστεί να σκεφτείς λύσεις out of the box και να προτείνεις νέες ιδέες. Ειδικά πλέον, που η αγορά κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι ανάγκες για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση ενός software είναι απαραίτητη, η ικανότητα να μπορείς να σκέφτεσαι νέους τρόπους για να βελτιωθεί ένα υπάρχον λογισμικό/εφαρμογή, είναι καθοριστικής σημασίας. 

Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν από τα παραπάνω, τα soft skills γίνονται όλο και πιο σημαντικά στο tech industry και το να έχεις καλλιέργησει κάποια από αυτά, θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις ανάμεσα σε άλλ@ς υποψήφι@ς που έχουν κάνει αίτηση για μία θέση, αλλά και να εξελιχθείς στον ήδη υπάρχοντα ρόλο σου. 

Τα λέμε σε ένα επόμενο άρθρο!