Πόσοι εργαζόμενοι είναι πραγματικά αφοσιωμένοι στην επιχείρησή σας;

By Collegelink Team

Είναι αλήθεια ότι δεν υφίσταται μια κοινώς αποδεκτή άποψη, για το πως η αφοσίωση των εργαζομένων μετριέται, καθώς η εκάστοτε επιχείρηση την υπολογίζει με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, σε αυτό το σημείο μπορεί να υπάρχει αρκετός σκεπτικισμός όσον αφορά την αξία της. Ωστόσο, παρόλη την ευρύτερη αβεβαιότητα, η αφοσίωση των εργαζομένων μπορεί να προσφέρει διορατικότητα, όσον αφορά την ευρύτερη στάση του εργατικού δυναμικού και του πληθυσμού εν γένει.

Ευρήματα, μάλιστα, μιας πρόσφατης έρευνας έδειξαν, ότι

μόνο το 21% των υπαλλήλων είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην επιχείρηση που εργάζονται.

Πιο συγκεκριμένα, την αφοσίωση τη συνδέουμε περισσότερο με το συναισθηματικό δέσιμο που υφίσταται μεταξύ υπαλλήλου και εταιρείας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το 79% των υπαλλήλων δεν είναι αφοσιωμένοι στην εταιρεία που εργάζονται, τότε αυτό πρέπει να το ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

H έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας Achievers και οι ερωτώμενοι προέρχονταν από την Βόρεια Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Η έρευνα έδειξε επίσης:

  • ότι το 31% των εργαζομένων είναι αφοσιωμένοι, αλλά επεσήμαναν ότι ο εργοδότης τους θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να βελτιώσει την εμπειρία τους στην εταιρεία.
  • Ενώ, ένα ποσοστό της τάξεως του 16% δεν είναι καθόλου αφοσιωμένοι, γεγονός που αντικατοπτρίζει τους μη κινητοποιημένους υπαλλήλους, οι οποίοι εύκολα μπορούν να μετατραπούν σε πρόβλημα, εάν δεν είναι ήδη.

Επιπροσθέτως, ένας από τους παράγοντες που δεν λαμβάνει την προσοχή που θα έπρεπε, αποτελεί η πτώση της μακροχρόνιας προσήλωσης μεταξύ της εταιρείας και των εργαζομένων της και αντιστρόφως. Σίγουρα μερικές επιχειρήσεις αποτελούν εξαίρεση, αλλά η γενικότερη τάση είναι ότι

λιγότεροι μόνιμοι εργαζόμενοι, περισσότερες αλλαγές στις εργασίες και αυξημένη χρήση εξωτερικών συνεργατών.

Η εργασία είναι ένα είδος σχέσης. Όπως σε κάθε σχέση, εάν οι εργαζόμενοι σας νιώθουν ότι η εταιρεία είναι λιγότερο συνδεδεμένη μαζί τους, τότε με τη σειρά τους εκείνοι θα είναι λιγότερο αφοσιωμένοι στην εταιρεία.

Αν θέλετε να έχετε την καλύτερη ομάδα μαζί σας, μήπως ήρθε η στιγμή να κινητοποιήσετε τους υπαλλήλους σας περισσότερο και πραγματικά τα αποτελέσματα θα σας καταπλήξουν!

Δημιουργήστε την κατάλληλη για εσάς ομάδα εδώ!

Σχετικά άρθρα:

3 τρόποι για να κινητοποιήσετε τους εργαζομένους σας!

3 στοιχεία που πρέπει να επενδύσετε ώστε να χτίσετε την δέσμευση των υπαλλήλων σας.