Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ: Μάθε πως εδώ!

By Collegelink Team

Είσαι φοιτητής σε ΙΕΚ και σκέφτεσαι να ξεκινήσεις την πρακτική σου; Σίγουρα η πρακτική παίζει καταλυτικό ρόλο στο βιογραφικό σου, γνωρίζεις νέα άτομα, διευρύνεις τις γνώσεις σου, αποκτάς νέες δεξιότητες και αν έχεις ακόμα αμφιβολίες για την πρακτική, διάβασε εδώ τις ιστορίες 12 νέων ανθρώπων που τελείωσαν την πρακτική τους και τα οφέλη που αποκόμισαν!

Η φοίτηση στα ΙΕΚ

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο CollegeLink για να ενημερώνεσαι πρώτος/η!

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση είτε παράλληλα με τις σπουδές τους στο Γ’ ή Δ’ εξάμηνο σπουδών είτε και μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών τους.

 • Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών (120 ημέρες Χ 8 ώρες/μέρα).

 • Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας του καταρτιζόμενου.

 • Το ωράριο θα πρέπει να είναι 6 έως 8 ώρες την μέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα. Η πρακτική πραγματοποιείται κατά το πρωινό ή απογευματινό ωράριο, ποτέ όμως νύχτα.

 • Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

 • Οι ασκούμενοι καταρτιζόμενοι δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν συνολικά πάνω από 15 μέρες κατά την διάρκεια των έξι μηνών και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες Πρακτικής.

 • Η ασφαλιστική κάλυψη γίνεται από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, καταβάλλοντας 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης, για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα, ανεξάρτητα από την διάρκεια της απασχόλησης.

 • Από τον Σεπτέμβριο του 2021 η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη, και ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον πρακτικά ασκούμενο το 80% του κατώτατου ημερομισθίου ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών.

 • Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει κάθε 1η και 15η του μήνα.

 • Η Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ προσδιορίζεται από τον νόμο ν.4186 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013) τις Υπουργικές Αποφάσεις 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’ /02.07.2014) και 139931/Κ1/2015 (ΦΕΚ 1953/Β/2015) και την υπ΄αριθμ. /Κ1/146931/18-09-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας δια Βίου Μάθησης.

Διαδικασία Έγκρισης & Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Για την πραγματοποίηση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 • Ο υποψήφιος εργοδότης συμπληρώνει την έντυπη «Βεβαίωση εργοδότη», η οποία αποστέλλεται στο ΙΕΚ φοίτησης (μέσω του υποψηφίου πρακτικά ασκούμενου).

 • Ο υποψήφιος ασκούμενος καταθέτει στο ΙΕΚ φοίτησης αίτηση για έγκριση Πρακτικής Άσκησης στον εργοδότη επισυνάπτοντας τη Βεβαίωση που του έχει δοθεί.

 • Η Διεύθυνση του ΙΕΚ εκδίδει «Απόφαση Έγκρισης» της έναρξης Πρακτικής άσκησης για τον υποψήφιο ασκούμενο (καταρτιζόμενο).

 • Ο υποψήφιος ασκούμενος πάει στον εργοδότη την «Απόφαση Έγκρισης έναρξης Πρακτικής Άσκησης» και «Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης»

(Το βιβλίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο ασκούμενος και θα πρέπει να υπογράφει εβδομαδιαία ο υπάλληλος ή διευθυντής που θα έχει ορισθεί ως Υπεύθυνος εκπαιδευτής για την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, ο εργοδότης δίνει «Βεβαίωση Παρουσίας» και το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» συμπληρωμένο και ο καταρτιζόμενος τα καταθέτει στο ΙΕΚ, για να εκδοθεί η «Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης».

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης:

 • Η επιχείρηση/εργοδότης οφείλει να δέχεται τους επόπτες Πρακτικής Άσκησης που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκούμενου, το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης και το περιβάλλον εργασίας, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

 • Για θέματα που τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης οφείλει να επικοινωνεί με τον αρμόδιο επόπτη Πρακτικής Άσκησης, για την αναζήτηση λύσης, ακόμα και τη διακοπή της Πρακτικής του εν λόγω ασκούμενου.

 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ασκούμενος απουσιάζει συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσει, ο Δ/ντής του ΙΕΚ δύναται να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.

Έως σήμερα δεν είναι υποχρεωτική η αναγγελία πρόσληψης πρακτικά ασκούμενου με καταχώρηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Για περισσότερες συμβουλές καριέρας επισκέψου το blog ή κάνε την εγγραφή σου άμεσα στο CollegeLink για να βρεις την πρώτη σου δουλειά!