Πρακτική άσκηση | Μισθός: Τι ισχύει για κάθε είδος πρακτικής!

By CollegeLink Team

Ήρθε η ώρα να κάνεις τη πρακτική σου και αναζητάς πληροφορίες για το μισθό της πρακτικής σου;


Τότε είσαι στο κατάλληλο μέρος! Έχουμε κάνει την ερεύνα μας για το τι ισχύει για την πρακτική άσκηση ανάλογα με το είδος της και τη σχολή. Συλλέξαμε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για να μην χρειαστεί να ψάχνεις!

Εάν σπουδάζεις σε ΑΕΙ και ΙΕΚ  και πρόκειται να ξεκινήσεις την πρακτική σου, σου έχουμε καλά νέα, καθώς πλέον για την πρακτική σου άσκηση μπορείς να λάβεις αμοιβή από τον εργοδότη η οποία αντιστοιχεί στο 80% του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού, δηλαδή το καθαρό πόσο είναι περίπου στα 480 ευρώ για 40 ώρες εργασίας. Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση διαρκεί λιγότερο από 40 ώρες την εβδομάδα, υπολογίζεται η αμοιβή αναλογικά με τις ώρες πρακτικής.

Αν το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζεις τρέχει κάποιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, οι φοιτητ@ που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιωθούν ως εξής:

  •  Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με το ποσό των 592,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 312,50 € από τον εργοδότη)
  • Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το ποσό των 276,08 € μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης)
  • Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως αποκλειστικά από το έργο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης.
Πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ

Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό ίδρυμα που φοιτάς έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης της πρακτικής από τον ΟΑΕΔ,  θα λάβεις σαν αμοιβή για την πρακτική σου το ποσό των 637€ μηνιαίως.

Εάν φοιτάς σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο διαθέτει χάρτη Erasmus+ και πρόκειται να κάνεις την πρακτική σου άσκηση στο εξωτερικό, μπορείς να λάβεις οικονομική στήριξη από το πρόγραμμα για τα έξοδα διαμονής και ταξιδίου. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από την χώρα προορισμού και για παραπάνω πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις με τους Εθνικούς Οργανισμούς της χώρας προορισμού.

Και τώρα που έμαθες όσα έψαχνες για την αμοιβή της πρακτικής που πρόκειται να κάνεις, μπες να τσεκάρεις και τον οδηγό μας για την πρακτική άσκηση, για να είσαι πλήρως ενημερωμέν@ πριν ξεκινήσεις!