Tech Jobs: Όλα όσα θες να μάθεις πριν επιλέξεις καριέρα!

By Collegelink Team

Ο κλάδος των τεχνολογικών επαγγελμάτων είναι σήμερα από τους πιο δημοφιλείς κλάδους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Forbes, είμαστε στις απαρχές της “χρυσής εποχής” για την ευρωπαϊκή τεχνολογία. Αυτό στηρίζεται από πολλά δεδομένα, με ένα από τα σημαντικότερα να είναι ότι το προηγούμενο έτος η αξία των ευρωπαϊκών τεχνολογικών επιχειρήσεων ανέβηκε κατά 46%.

Εδώ σου έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για τις 10 δημοφιλέστερες tech related θέσεις!

10 δημοφιλέστερες tech related θέσεις

DevOps Engineer

Ο DevOps Engineer είναι ένας IT generalist ο οποίος πρέπει να έχει μια ευρεία γνώση τόσο του development όσο και των operations, αυτό συμπεριλαμβάνει την συγγραφή κώδικα, το management των υποδομών, τη διαχείριση συστημάτων και τα DevOps toolchains. Πρέπει, επίσης, να γνωρίζει καλά βασική αρχιτεκτονική συστημάτων και να έχει εμπειρία με εργαλεία και διαδικασίες που χρησιμοποιούν παραδοσιακά οι developers, όπως είναι η παροχή και λήψη reviews για κάποιον κώδικα, η σύνταξη unit test και η οικειότητα με agile principles.

Μέσος ετήσιος μισθός:

Ελλάδα: €38,901 (EUR)

Hard Skills:
 • DevOps toolchain
 • Programming skills
 • Understanding of QA activities
 • Security administration
 • Cloud administration
Soft Skills:
 • Flexibility
 • Collaboration skills
 • Ability to work under pressure

Cybersecurity Specialist

Μπορούμε να φανταστούμε τον Cybersecurity Specialist ως έναν φρουρό της ψηφιακής εποχής. Ουσιαστικά, θα ασχολείσαι με την διατήρηση της ασφάλειας δικτύων και δεδομένων για εταιρείες ή οργανισμούς. Θα δημιουργείς και θα εφαρμόζεις ελέγχους ασφαλείας σε όλο το εύρος των hardware και software συστημάτων. Θα πρέπει να διασφαλίζεις ότι τα συστήματα αποδίδουν όπως πρέπει και ότι είναι ασφαλή από επιθέσεις καθώς επίσης ότι είναι ενημερωμένα και όχι ευάλωτα σε bugs.

Πως θα τα κάνεις όλα αυτά; Με το να δημιουργείς firewalls και με τη χρήση άλλων μέτρων ασφαλείας που θα εναρμονίζουν τις πρακτικές της εταιρείας με τα πιο πρόσφατα security standards.

Επίσης, στην θέση αυτή θα είσαι υπεύθυνος για την μετάδοση της γνώσης στους συναδέλφους σου μέσω trainings ή απλώς συμβουλών.

Μέσος ετήσιος μισθός:

Ελλάδα: €52,558 (EUR)

Hard Skills:
 • Functional understanding on how operating systems are built and managed
 • Firm understanding of the fundamentals of computer networking & cloud computing
 • Ability to build and evaluate network architecture
 • Proficiency in programming languages like Java, Python, and C++
 • Familiarity with MySQL database platforms
 • Understanding protocols for detecting and preventing firewall breaches
 • Firm understanding of basic antivirus principles, VPNs, and firewalls
 • Mastery of security audits
Soft Skills:
 • Teamwork
 • Adaptability
 • Risk analysis and mitigation

 

Data Analyst

Ένας data analyst συγκεντρώνει, ερμηνεύει και χρησιμοποιεί πολύπλοκα data ώστε να αναπτύξει υλοποιήσιμα βήματα που θα βελτιώσουν τις διαδικασίες και θα βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα. Στα καθημερινά tasks σου ως analyst συμπεριλαμβάνονται η αξιολόγηση των αναγκών της εταιρείας ή των πελατών και η διαχείριση ακατέργαστων δεδομένων (από την λήψη τους μέχρι την ανάλυση και την παρουσίαση των outcomes).

Μέσος ετήσιος μισθός:

Ελλάδα: €43,230 (EUR)

Hard skills:
 • Microsoft EXCEL
 • R or Python–Statistical Programming
 • Data Visualization
 • Data Cleaning
 • MATLAB
 • SQL and NoSQL
 • Machine Learning
 • Linear Algebra and Calculus
Soft Skills:
 • Data visualization
 • Analytical thinking,
 • Critical thinking
 • Communication

Quality Assurance Engineer

Ο Quality Assurance Engineer γράφει επιπλέον κώδικα με σκοπό να βεβαιωθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο ότι το παραδοτέο του αρχικού engineer είναι άρτιο και δηλαδή δεν παρουσιάζει προβλήματα στη λογική ή και στον κώδικα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το τελικό προϊόν συναντά τα quality standards της εταιρείας.

Μέσος ετήσιος μισθός:

Ελλάδα: €31,617 (EUR)

Hard Skills:
 • Knowledge of software testing types, methodologies, and techniques.
 • Familiarity with certain bug tracking and test management tools.
 • Understanding of different SDLC models.
 • Knowledge of a particular programming language (for test automation) like Java, JS, C# and/or Python
Soft Skills:
 • Time management
 • Multitasking
 • Problem solving attitude

Data & Business Intelligence Specialist

Ο Data & Business Intelligence Specialist είναι ένας ρόλος που υποστηρίζει και ελέγχει τη διαδικασία διαχείρισης δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και η βελτίωση στους τομείς της ποιότητας, της υποστήριξης, του data entry και των analytics.

Μέσος ετήσιος μισθός:

Ελλάδα: €37.256 (EUR)

Hard Skills:
 • Data analysis
 • An understanding of budgeting procedures, methods, evaluation criteria and resource planning
 • Proper knowledge on business policies and regulations
Soft Skills:
 • Leadership skills
 • Attention to detail
 • Excellent interpersonal skills

Integration Engineer

Οι Integration engineers αναπτύσσουν και εφαρμόζουν λύσεις που συντονίζουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί η εταιρεία ή τα τμήματά της. Αξιολογούν τα υπάρχοντα εξαρτήματα ή συστήματα για να διασφαλίσουν ότι οι τελικές λύσεις που προτείνουν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οργανισμού.

Μέσος ετήσιος μισθός:

Data Integration Engineer: Ελλάδα: €46,093 (EUR)

Hard Skills:
 • Python
 • Data analysis
 • API
Soft Skills:
 • Team spirit
 • Problem solving attitude
 • Project management

IT Support Engineer

Ένας Support Engineer παρακολουθεί και συντηρεί τα πληροφοριακά συστήματα και δίκτυα. Στη θέση αυτή, θα πρέπει να απαντάς στα αιτήματα υποστήριξης και να τα επιλύεις. Κομμάτι της δουλειάς αυτής είναι η αναγνώριση, διάγνωση και επιδιόρθωση οποιουδήποτε ζητήματος προκύπτει στο hardware ή software των υπολογιστών, στις υπηρεσίες αλλά και στις εφαρμογές.

Μέσος ετήσιος μισθός:

Ελλάδα: €28,875 (EUR)

Hard Skills:
 • Knowledge of development methodologies
 • Up-to-date knowledge of the latest IT and software trends
 • In-depth knowledge of hardware and software
Soft Skills:
 • Attention to detail
 • Analytical thinking
 • Good interpersonal and influencing skills

Web Developer

Είναι το άτομο που παίρνει το web design όπως το έχει δημιουργήσει/περιγράψει ο πελάτης ή η ομάδα του design και το κάνει actual ιστοσελίδα. Για να καταλάβουμε τι είναι ένας web developer θα πρέπει να δούμε τους 3 τύπους που υπάρχουν:

Backend Developer

Οι backend developers γράφουν κώδικα και προγράμματα που τροφοδοτούν τον server της ιστοσελίδας, το database και όποια άλλη εφαρμογή περιέχεται. Το πιο σημαντικό task τους είναι να δημιουργούν αποδοτικό κώδικα που κάνει αυτό που ζητείται με τον πιο γρήγορο τρόπο.

Hard Skills:
 • PHP
 • Python
 • Java
 • Ruby
 • JavaScript
 • C#
Soft Skills:
 • Teamwork
 • Flexibility
 • Clear communication

Frontend Developer

Ένας front-end developer είναι αυτός που παίρνει το website design και γράφει τον απαιτούμενο κώδικα που θα εφαρμοστεί στον ιστό. Είναι υπεύθυνος για να διαμορφώσει την ιστοσελίδα όπως έχει οριστεί από το design (πχ τα χρώματα και τα fonts). Ουσιαστικά, είναι υπεύθυνος για το client-side programming.

Hard Skills:
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • TypeScript
 • Frameworks and Libraries
Soft Skills:
 • Problem solving
 • Interpersonal skills
 • Communication skills

Fullstack Developer

Οι fullstack developers καταλαβαίνουν τις στρατηγικές και τις διαδικασίες και των 2 παραπάνω (frontend και backend developers), πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να ελέγχουν και να επιτηρούν τις εργασίες ολόκληρου του project. Σε μικρές ιστοσελίδες, με περιορισμένο development budget, ένας fullstack developer θα προσληφθεί ώστε να δημιουργήσει ολόκληρη την ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό είναι πιο εύκολη απάντηση στην ερώτηση, τι είναι ένας web developer.

Μέσος ετήσιος μισθός:

Software Engineer: Ελλάδα:€ 42,860(EUR)

Web Developer: Ελλάδα: €47,310 (EUR)

Frontend Developer: Ελλάδα: €33,936 (EUR)

Fullstack Developer: Ελλάδα:€ 42,835 (EUR)

Θα σε ενδιέφερε να ξεκινήσεις την καριέρα σου ως Web developer;

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης για μηχανικούς υπολογιστών και προγραμματιστές παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ που εξειδικεύεται στην εργασία (U.S. Bureau of Labor Statistics) αναμένεται ότι μεταξύ 2020 και 2030 θα υπάρξει αύξηση 22% στην απασχόληση στον τομέα του software development.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης για μηχανικούς υπολογιστών και προγραμματιστές παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ που εξειδικεύεται στην εργασία (U.S. Bureau of Labor Statistics) αναμένεται ότι μεταξύ 2020 και 2030 θα υπάρξει αύξηση 22% στην απασχόληση στον τομέα του software development.

Mobile App Developer

Ένας mobile app developer χρησιμοποιεί γλώσσες προγραμματισμού και δεξιότητες development ώστε να δημιουργήσει, ελέγξει και τελικά αναπτύξει εφαρμογές σε κινητές συσκευές. Αν επιλέξεις αυτήν την καριέρα θα εργάζεσαι πάνω σε γνωστά περιβάλλοντα όπως αυτό του Android ή του iOS και θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν τις αρχές UI/UX όταν δημιουργείς τις εφαρμογές.

Μέσος ετήσιος μισθός:

Ελλάδα:€ 41,125(EUR)

Hard Skills:
 • Backend web services knowledge.
 • Knowledge of UX and UI.
 • App design
 • Software design
Soft Skills:
 • Creativity
 • Brainstorming
 • Problem solving

Desktop App Developer

Ο desktop developer είναι ο προγραμματιστής που γράφει κώδικα για εφαρμογές software οι οποίες 1. τρέχουν εγγενώς σε λειτουργικά συστήματα όπως τα macOS, Windows και Linux και 2. δεν χρειάζονται σύνδεση στο internet.

Hard Skills:
 • App design
 • Software design
 • Coding
 • Backend web services knowledge
 • Knowledge of UX and UI
Soft Skills:
 • Problem Solving Attitude
 • Curiosity
 • Patience

Αν ακόμα θες να δεις περισσότερες πληροφορίες για τα μισθολογικά δεδομένα των παραπάνω θέσεων μπορείς να περιηγηθείς εδώ.
Να σημειώσουμε επίσης πως αναφερόμαστε στον μέσο ετήσιο μισθό που σημαίνει οτι συνυπολογίζει τους μισθούς από όλα τα levels.

Τώρα που έχεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, είσαι έτοιμ@ να ξεκινήσεις την καριέρα σου σε μια tech related θέση; Είμαστε σίγουροι πως η απάντηση είναι ναι!