Τιμοκατάλογος

Πλάνα Υπηρεσιών


Διαλέξτε το κατάλληλο πλάνο ανάλογα τις ανάγκες σας.
Αναβαθμίστε το ανά πάσα στιγμή μέσα απ’ τον λογαριασμό σας.

Starter Plan

€79 /Αγγελία

Δημοσίευση Αγγελίας για 30 ημέρες
Δημόσιο Εταιρικό Προφίλ
Απεριόριστες Εισερχόμενες Αιτήσεις
Εργαλείο Διαχείρισης Αιτήσεων
Αναζήτηση Υποψηφίων
Ταίριασμα 2 υποψηφίων
( που δεν έχουν κάνει αίτηση )
1 χρήστης/εταιρικό προφίλ
Εξυπηρέτηση μέσω email εντός 24 ωρών


ξεκινηστε

Hands Free Recruitment Plan (Sourcing)

100% Hire Rate
10%
του μεικτού ετήσιου μισθού

Προκαταβολή: 1,000€
Προσδιορισμός της ανάγκης
Ανάπτυξη του λεκτικού της Αγγελίας
Προώθηση της αγγελίας
Headhunting
Διαλογή Βιογραφικών
Αξιολόγηση
Συνέντευξη


Επικοινωνηστε