>
  1. Μηχανικός Πωλήσεων (SAL 2702), Αθήνα

Would you like a career as a...

ANADEIXI

Μηχανικός Πωλήσεων (SAL 2702), Αθήνα

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Greece

when_icon Ongoing

when_icon 2019-03-01

info iconBasic information

Περιγραφή

Κορυφαία εταιρεία κατασκευής και εμπορίας τεχνικού και βιομηχανικού εξοπλισμού αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων
για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της στην Αττική και την Νότια Ελλάδα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την ενημέρωση επαγγελματιών και την ανάπτυξη πωλήσεων όλης της γκάμας προϊόντων
σε τεχνικά καταστήματα, επαγγελματίες και κατασκευαστές – τεχνικές εταιρείες κλπ και την διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου
στον τομέα ευθύνης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

  •  Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε τεχνικό αντικείμενο εργασίας
  •  Σχετικός τίτλος σπουδών (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
  •  Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
  •  Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
  •  Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων

Υποβολή βιογραφικών στο: cv@anadeixi.gr

job description iconJob Description
job requirements iconBasic Requirements
good to have iconGood to have