>
 1. Στέλεχος Οικονομικού Τμήματος

Would you like a career as a...

Digital Content AE

Στέλεχος Οικονομικού Τμήματος

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Greece

when_icon 2020-07-29

salary_icon -

info iconBasic Information

Όμιλος Εκδοτικών Εταιρειών ζητά να προσλάβει Στέλεχος Οικονομικού Τμήματος.

job description iconResponsibilities

Αρμοδιότητες:

 • Μηνιαία παρακολούθηση κόστους ανά προϊόν και κατηγορία
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση προϋπολογισμών τμημάτων και προϊόντων
 • Εκπόνηση ad hoc μελετών P&L νέων προϊόντων
 • Αναλύσεις στοιχείων πωλήσεων προϊόντων
 • Τροφοδότηση στοιχείων στην Οικονομική Διεύθυνση για εξαγωγή τακτικών καταστάσεων cashflow
 • Σύνταξη μηνιαίων reports σχετικά με συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη και παρουσίαση στη Διοίκηση
job description iconBenefits

Παροχές:

 • Δυνατότητα εργασίας σε ένα σύγχρονο και διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές
 • Επαγγελματική εξέλιξη
job requirements iconBasic Requirements
 • Οργανωτικές δεξιότητες, αναλυτική σκέψη και οξύνοια.
 • Άριστο χειρισμό Η/Υ και βαθιά γνώση MS Excel
 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ με κατεύθυνση: Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Καλό χειρισμό της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
   
good to have iconGood to have
 • Προϋπηρεσία έως 2 ετών ως στέλεχος διοίκησης, κατά προτίμηση σε οικονομικό τμήμα
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου