>
  1. ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Would you like a career as a...

B.R.G. ACCOUNTING FIRM

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Full Time

Entry-Level

location_iconKallithea, Athens, Greece

when_icon 2020-01-07

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία B.R.G. ACCOUΝΤING FIRM ζητά Βοηθό Λογιστή για να γίνει μέλος της ομάδας της!

job description iconResponsibilities

Οι αρμοδιότητες του Βοηθού Λογιστή στην εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

  • Εξωτερικές Εργασίες
  • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
job description iconBenefits
  • Ευχάριστο Περιβάλλον
  • Δυνατότητα Εξέλιξης
job requirements iconBasic Requirements
  • Βασικές Γνώσεις Λογιστικής
  • Κάτοχος Δικύκλου
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, προθυμία