>
 1. Υπάλληλος Κοστολόγησης

Would you like a career as a...

ALUPERFECTION HELLAS AE

Υπάλληλος Κοστολόγησης

Full Time

Entry-Level

location_iconOinofyta, Boeotia, Greece

when_icon 2020-12-02

salary_icon -

info iconBasic Information

Σημείωση: Εξαιτίας της ισχύουσας, επείγουσας κατάστασης, οι συνεντεύξεις ενδέχεται να διενεργηθούν μέσω Skype.

job description iconResponsibilities

Ως Υπάλληλος Κοστoλόγησης της Aluperfection Hellas, θα κληθείτε να:

 • Υπολογίσετε και να καταγράψετε τo κόστος -συχνά σύνθετων- κατασκευαστικών έργων σύμφωνα με το κόστος των υλικών, το ανθρώπινο δυναμικό και την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας.
 • Επικοινωνήσετε με τους προμηθευτές μας και θα διαπραγματεύτείτε την απόκτηση υλικών στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Σε κάθε έργο, θα λαμβάνετε υπόψη τις ανάγκες της εταιρείας, αλλά και αυτές του εκάστοτε πελάτη, για να συντάξετε τη βέλτιστη δυνατή προσφορά προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

job description iconBenefits
 • Ανταγωνιστικός μισθός
 • Ευκαιρίες ανέλιξης
job requirements iconBasic Requirements
 • Απόφοιτος ή φοιτητής σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Άριστη γνώση της σουίτας προγραμμάτων Microsoft Office, ιδίως του Microsoft Excel
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2 και άνω)
 • Ικανότητα ερμηνείας και βασική ικανότητα επεξεργασίας κατασκευαστικών σχεδίων στο AutoCAD LT
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
good to have iconGood to have
 • Απόφοιτος σχολής μηχανικών ή τεχνικών έργων
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα κοστολόγησης τεχνικών έργων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2)
 • Γνώσεις χειρισμού του σχεδιαστικού προγράμματος Fp Pro