>
 1. Σύμβουλοι Εμπορικών & Λογιστικών Εφαρμογών SingularLogic

Would you like a career as a...

ITFORCE

Σύμβουλοι Εμπορικών & Λογιστικών Εφαρμογών SingularLogic

Full Time

Associate

location_iconAthens, Greece

when_icon 2020-09-07

salary_icon 900

info iconBasic Information

Η IT Force είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού που αποτελείται από έμπειρους και άριστα εκπαιδευμένους συμβούλους.

Η εταιρεία μας ζητά Συμβούλους Εμπορικών & Λογιστικών Εφαρμογών SingularLogic!

job description iconResponsibilities

Κύρια καθήκοντά σου στην εταιρεία μας είναι:

 • Η καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση απαιτήσεων
 • Η εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών
 • Η αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
job requirements iconBasic Requirements
 • Γνώσεις εμπορικής – οικονομικής διαχείρισης για επιχειρήσεις
 • Πτυχίο σχολής οικονομικής κατεύθυνσης ή σχολής Πληροφορικής
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους
good to have iconGood to have
 • Προϋπηρεσία ως Σύμβουλος Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων
 • Γνώσεις σύνταξης SQL ή/και scripting
 • Εμπειρία σε reporting tools
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου