>
 1. Σύμβουλος Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων

Would you like a career as a...

Business Concept A.E.

Σύμβουλος Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-09-15

salary_icon -

info iconBasic Information

Η BUSINESS CONCEPT FINANCE A.E. είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Την στελεχώνουν εξειδικευμένοι επιστήμονες με άρτια κατάρτιση και βαθιά γνώση των επιχειρηματικών λειτουργιών.

Η εταιρεία μας αναζητεί Σύμβουλο Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ) & Αναπτυξιακού Νόμου.

job description iconResponsibilities
 • Σύνταξη & υποβολή αιτήσεων υπαγωγής
 • Διαχείριση επενδυτικών έργων, παρακολούθηση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου & του ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.)
 • Επικοινωνία, καθοδήγηση & συνεργασία τόσο με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου όσο και με το λογιστήριο της εκάστοτε εταιρείας με στόχο την εντός των προδιαγραφών υλοποίηση των έργων
 • Σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, προς την εταιρεία
 • Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς διαχείρισης, διαχειριστικές αρχές, Δ/νσεις Περιφερειών και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των έργων
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που εμπλέκονται στην χρηματοδότηση των έργων
job description iconBenefits
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Βonus επίτευξης στόχων
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
job requirements iconBasic Requirements
 • Τουλάχιστον 2-4 έτη εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στη υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών έργων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ή ΑΕΙ / ΤΕΙ, Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και τήρησης προθεσμιών