>
  1. Σύνταξη, Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών Προτάσεων

Would you like a career as a...

PK CONSULTING GROUP

Σύνταξη, Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών Προτάσεων

Full Time

Mid-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-11-13

salary_icon -

info iconBasic Information

H Pk Consulting Group, αναζητά στέλεχος  για την κάλυψη θέσης στα γραφεία της στην Αθήνα, για Σύνταξη, Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών Προτάσεων Υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας-Αποστολή Βιογραφικών: Υπόψιν κου Παπαδόπουλου

job requirements iconBasic Requirements
  • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη Σύνταξη, Υποβολή και Διαχείριση Σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε Προγράμματα του ΕΣΠΑ
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet)