>
 1. Διοικητικό προσωπικό

Would you like a career as a...

Association of Thessalian Enterprises and Industries (STHEV)

Διοικητικό προσωπικό

Full Time

Mid-Level

location_iconLarissa, Larissa, Greece

when_icon 2021-04-21

salary_icon -

info iconBasic Information

Θέση για διοικητικό προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

job description iconResponsibilities

Περιγραφή θέσης:

 • Επικοινωνία με επιχειρήσεις, Υπουργεία, φορείς
 • Επεξεργασία και Προώθηση θεμάτων επιχειρήσεων
 • Διερεύνηση αναγκών των θεσσαλικών επιχειρήσεων

 

job requirements iconBasic Requirements

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία 2 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας
 • Κάρτα ανεργίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Για τους άντρες υποψήφιους είναι απαραίτητο να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις