>
  1. Πωλητής Χονδρικής

Would you like a career as a...

G.I. Security sa

Πωλητής Χονδρικής

Full Time

Mid-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconPaiania, Greece

when_icon 2020-02-11

salary_icon -

info iconBasic Information

Η G.I. Security sa, με έδρα την Παιανία Αττικής, που δραστηριοποιείται στον κλάδο ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, αναζητεί υποψήφιο για την κάλυψη της θέσης του Πωλητή Χονδρικής για την Ελληνική αγορά,  για διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου χονδρικής και ανάπτυξη νέου.
 

 

job description iconBenefits
  • Μόνιμη πενθήμερη απασχόληση.
  • Άριστο εργασικαό περιβάλλον.
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
  • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
job requirements iconBasic Requirements
  • Προηγούμενη εμπειρία σε πώληση ηλεκτρονικών συστημάτων (κατα προτίμηση σε συστήματα ασφαλείας).
  • Δυναμική προσωπικότητα και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες για παρουσιάσεις, και επίλυσης προβλημάτων.
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
  • Καλή γνώση στο χειρισμό Η/Υ.
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.