>
 1. Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Would you like a career as a...

ORTHOLOGISMOS SA

Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Full Time

Mid-Level

location_iconThessaloniki, Greece

when_icon 2020-09-15

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά στέλεχος πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

job description iconBenefits

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπρόσθετες παροχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης της εταιρείας
 • Συνεχής υποστήριξη & εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3 ετών στη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμος κ.λπ.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων Ms Office (outlook, word, excel)
good to have iconGood to have
 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία σε εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας