>
  1. Μηχανικός Δικτύων / Network Engineer

Μηχανικός Δικτύων / Network Engineer

ALLWAN LTD.
Athens , Greece
11 days ago
Full Time
On-Site
Mid-Level
-

Responsibilities

  • Τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτυακών προϊόντων και λύσεων
  • Επίλυση τεχνικών θεμάτων
  • Συμμέτοχη στην τεχνική αξιολόγηση νέων προϊόντων

Basic Requirements

  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση στις  Επικοινωνίες και τα Δίκτυα H/Y
  • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών Wireless, VoIP, Networking (TCP/IP - Network topology,   VPN, Routers)
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας