>
  1. Υπάλληλος Γραφείου για Γραμματειακή Υποστήριξη και Υποστήριξη Πωλήσεων

Υπάλληλος Γραφείου για Γραμματειακή Υποστήριξη και Υποστήριξη Πωλήσεων

ALLWAN LTD.
Athens , Greece
11 days ago
Full Time
On-Site
Mid-Level
-

Responsibilities

  • Τηλεφωνικό Κέντρο / Υποδοχή / Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Οργάνωση Γραφείου
  • Υποστήριξη των τμημάτων πωλήσεων, προμηθειών & marketing της εταιρείας

Basic Requirements

  • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση Η/Υ και των προγραμμάτων MS Office
  • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί