>
 1. Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευής

Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευής

VITAEL SA
Athens , Greece
4 days ago
Full Time
On-Site
Senior
-

Job Skills

 • Electrical Engineering
 • High-Rise Buildings Construction
 • Hotel Construction
 • Mechanical Engineering

Basic Information

Η VITAEL AE, κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο κλάδο κατασκευών εταιρικών
ακινήτων, με πελατολόγιο κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών, στα πλαίσια της συνεχούς
ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει ικανούς Ηλεκτρολόγους / Μηχανολόγους Μηχανικούς για τη
περαιτέρω στελέχωση των έργων της.

Responsibilities

 • Συντονισμός και έλεγχος της ορθής εφαρμογής των μελετών του έργου
 • Επίβλεψη και οργάνωση εργασιών εργοταξίου και τήρηση του καθημερινού προγράμματος
 • Επικοινωνία με υποψήφιους εργολάβους και προμηθευτές
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου
 • Σύνταξη συγκριτικών πινάκων αξιολόγησης προσφορών
 • Σύνταξη και έλεγχος των λογαριασμών (πιστοποιήσεων) των υπεργολάβων
 • Σύνταξη συμφωνητικών υπεργολάβων
 • Εβδομαδιαία σύνταξη αναφορών προόδου του έργου
 • Τήρηση ημερολογίου και αρχείο έργου
 • Διαχείριση Υπεργολάβων - προμηθευτών – υλικών  
 • Πρόληψη και επίλυση τεχνικών προβλημάτων

Benefits

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, με άριστο πνεύμα συνεργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Basic Requirements

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.)
 • Κατ’ ελάχιστο 5ετή προϋπηρεσία σε κατασκευές
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad.
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας.
 • Ευχέρεια στη επικοινωνία, ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας