>
 1. Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός Έργων Κατασκευής

Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός Έργων Κατασκευής

CollegeLink
Greece , Greece
21 days ago
Full Time
On-Site
Mid-Level
-

Basic Information

Για λογαριασμό πελάτη μας, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Κατασκευής με ηγετική θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αναζητούμε Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο Μηχανικό Έργων Κατασκευής για τη στελέχωση μεγάλων τεχνικών έργων ορόσημο στην Ελλάδα.

Responsibilities

Ο Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός Έργων Κατασκευής:

 • Παρακολουθεί και συντονίζει την κατασκευή των H/M εγκαταστάσεων, την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων
 • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους και τα συνεργεία του έργου σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
 • Συντάσσει τις προμετρήσεις των ποσοτήτων υλικών και εξοπλισμού
 • Συντονίζει την έγκαιρη παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές
 • Ελέγχει τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις και σε συνεννόηση με μελετητή φροντίζει για την τροποποίηση τους
 • Διασφαλίζει τα δικαιώματα της εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις, του ιδιοκτήτη του έργου, των υπεργολάβων και των προμηθευτών
 • Διαχειρίζεται θέματα ασφαλείας
 • Συνεργάζεται άμεσα με τους άλλους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου

Benefits

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Εργασία σε μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα στην Ελλάδα
 • Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης και διαμονής κατά τη διάρκεια του έργου

Basic Requirements

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού
 • 3+ έτη εμπειρίας
 • Γνώση και παρακολούθηση Τεχνικών Κανονισμών, Προδιαγραφών, Ευρωπαϊκών οδηγιών κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων και της νομοθεσίας δημοσίων έργων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων

Good to have

 • Σχετικός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Υψηλού επιπέδου ικανότητες συχνής επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης διαπραγματεύσεων με τους μελετητές και τον Ανάδοχο κάθε έργου σε κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης για την έγκαιρη διαχείριση προβλημάτων