>
 1. Σύμβουλος Εξυπηρέτησης Πελατών

Would you like a career as a...

LMW S.A.

Σύμβουλος Εξυπηρέτησης Πελατών

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-10-14

salary_icon -

info iconBasic Information

Η lmw αναζητά νέους και δυναμικούς υποψηφίους που θα ενταχθούν στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης για τις ανάγκες μεγάλης εταιρείας τεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα.

job description iconResponsibilities
 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω διαχείρισης εισερχόμενων κλήσεων
 • Παροχή βέλτιστων δυνατών λύσεων
 • Επικαιροποίηση στοιχείων στα ηλεκτρονικά συστήματα της εταιρείας
job description iconBenefits
 • Σταθερό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης βάσει πτυχίου
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο AEI/TEI
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη χρήση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Δεξιότητες

 • Πελατοκεντρική και ευγενική προσέγγιση
 • Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες και gadgets
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
good to have iconGood to have
 • Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε εξυπηρέτηση πελατών