>
 1. Υπάλληλοι τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών

Would you like a career as a...

ARVANITIDIS

Υπάλληλοι τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών

Full Time

Mid-Level

location_iconChalandri, Athens, Greece

when_icon 2020-12-03

salary_icon -

info iconBasic Information

Η PressiousArvanitidis αποτελεί μία καθετοποιημένη εκτυπωτική μονάδα και είναι μία από τις μεγαλύτερες εκτυπωτικές εταιρείες στην Ελλάδα, βάσει των παραγωγικών της δυνατοτήτων, της ευελιξίας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με την παραγωγική της μονάδα στο Ύπατο της Θήβας, και την εμπορική διεύθυνση στο Χαλάνδρι Αττικής, αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς, τόσο στον τομέα της τεχνογνωσίας, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών της, όσο και στον τομέα του έμψυχου δυναμικού της.Κύριος στόχος είναι να συνεχίσει να αποτελεί και στο μέλλον έναν πολύτιμο συνεργάτη για τους πελάτες της.

Η PressiousArvanitidis στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε Ανθρώπινο Δυναμικό για τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιεί σε μηχανολογικό εξοπλισμό, αναζητά υποψήφιους για Υπαλλήλους για το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για τα γραφεία της στο Χαλάνδρι Αττικής.

job description iconResponsibilities
 • Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας
 • Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας.
 • Διαχείριση αιτημάτων των πελατών σχετικά με προϊόντα
 • Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων με στόχο την ικανοποίηση αιτημάτων των πελατών
 • Άμεση εξυπηρέτηση και εύρεση κατάλληλων λύσεων
 • Διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών σε υψηλά επίπεδα
 • Παροχή υποστήριξης στους πωλητές (εσωτερικούς πελάτες) με τους ίδιους όρους εξυπηρέτησης γνώσεων
job description iconBenefits
 • Προσφέρονται ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές,
 • εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και προοπτικές καριέρας
 • σε μία δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία.
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στο χώρο της εξυπηρέτησης πελατών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM)
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με αισιόδοξη στάση
 • Iκανότητα δημιουργίας αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης με σαφή προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα εστίασης με σαφήνεια στο στόχο
good to have iconGood to have
 • Eπιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Βασικές γνώσεις στον κλάδο των γραφικών τεχνών θα εκτιμηθούν ως επιπρόσθετο προσόν