>
 1. Πρακτική Άσκηση

Would you like a career as a...

Tem

Πρακτική Άσκηση

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2022-01-04

salary_icon -

info iconBasic Information

H Tem στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ΤΕΙ να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Εταιρεία μας (Αθήνα). Μέσω της πρακτικής άσκησης η εταιρεία μας, δίνει την ευκαιρία σε πολλούς νέους τελοιόφοιτους των ΤΕΙ να απασχοληθούν σε διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν την εμπειρία σε ένα δυναμικό, περιβάλλον εργασίας.

Οι ανοικτές θέσεις πρακτικής άσκησης είναι:

 • Operating Coordinator (υπάλληλος γραφείου.)
 • Sales support
 • Banking Services

Παρακαλούμε να αποστέλλονται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο βιογραφικά που πληρούν τις προϋποθέσεις.
 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Για περισσότερες πληροφορίες :
Tηλ: 218 218 9120
Email: careers@temsolutions.gr
Site: www.temsolutions.gr

job description iconBenefits
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως των προσόντων)
 • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη
 • Εμπλοκή σε νέα και ενδιαφέροντα projects, λόγω της συνεχούς ανάπτυξής μας
job requirements iconBasic Requirements
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 • Όρεξη για μάθηση και δουλειά
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια 
 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα – συνέπεια – συνεργασία