>
 1. Μηχανικός ΑΕΙ - PV Project Manager

Would you like a career as a...

Spyropoulos SA

Μηχανικός ΑΕΙ - PV Project Manager

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-02-22

salary_icon -

info iconBasic Information

Το δίκτυο καταστημάτων της  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι το μοναδικό τεχνικό δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα που μπορεί να υποστηρίξει τις τεχνικές ανάγκες σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στην κατασκευή και συντήρηση κτιρίων.

Η εταιρεία αναζητά άτομο για πλήρη απασχόληση προκειμένου να στελεχώσει την θέση του Μηχανικού ΑΕΙ - PV Project Manager στην υποδιεύθυνσή μας στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 2. Τηλέφωνο 26930 23883, email: alexspyropoulos2@gmail.com & alexspyropoulos48@gmail.com.

job description iconResponsibilities
 • Χρονοπρογραμματισμός εργασιών συντήρησης σε φ/β πάρκα
 • Σύνταξη αναφορών εργασιών συντήρησης σε φ/β πάρκα
 • Συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων και δεδομένων συντήρησης
 • Επικοινωνία με B2B και B2C πελάτες
 • Επικοινωνία με υπηρεσίες και φορείς
 • Follow up εργασιών συντήρησης
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (back office) συνεργείων κατασκευής
job description iconBenefits
 • Σταθερός μισθός και ασφάλιση
 • Πλήρης κάλυψη εξόδων μεταφοράς, διατροφής και διαμονής επαγγελματικών ταξιδιών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία
 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μέλος ΤΕΕ
 • Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο τουλάχιστον Β2)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Internet)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-3 ετών σε αντίστοιχη θέση  στον τομέα των Α.Π.Ε.
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
good to have iconGood to have
 • Επιθυμητή γνώση Autocad
 • Επιθυμητή η γνώση ενός πληροφοριακού προγράμματος διαχείρισης έργων