>
 1. Τεχνικοί Εργάτες Παραγωγής

Would you like a career as a...

GP METALBOX EUROPE

Τεχνικοί Εργάτες Παραγωγής

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-09-20

salary_icon -

info iconBasic Information

Η GPMETALBOX ΕUROPE, με έδρα το Κορωπί, κατασκευαστική εταιρεία ανοξείδωτων δοχείων υγρών τροφίμων, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο (2) τεχνικούς εργάτες παραγωγής με σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail της εταιρείας, info@gpmetalboxeurope.gr

Διεύθυνση: Αδριανού 97, Κορωπί

job description iconBenefits
 • Αποδοχές ανάλογες με τα προσόντα και την εμπειρία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο πρόσθετων παροχών
 • Οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Άριστο δείκτη επικοινωνίας
 • Συνεργασία
 • Ομαδικότητα
good to have iconGood to have
 • Σχετική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη