>
 1. Υπεύθυνος Χρονικού Προγραμματισμού

Υπεύθυνος Χρονικού Προγραμματισμού

CollegeLink
Athens, Athens , Greece
21 days ago
Full Time
Mid-Level
-

Basic Information

Για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλου Ελληνικού κατασκευαστικού Ομίλου με ηγετική θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά, εισηγμένου στο χρηματιστήριο, αναζητούμε Υπεύθυνο Μηχανικό Χρονικού Προγραμματισμού για τη στελέχωση μεγάλων τεχνικών έργων στην Ελλάδα.

 

Responsibilities

Ο Υπεύθυνος Χρονικού Προγραμματισμού:

 • Καταρτίζει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό κατασκευής του Έργου
 • Διαμορφώνει, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα του έργου, διασφαλίζοντας την εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του
 • Ελέγχει την πρόοδο του έργου και τη συνεχή συμμόρφωση της κατασκευής με τον σχεδιασμό
 • Υποστηρίζει την προετοιμασία του φακέλου δημοπρασιών και διαχειρίζεται τις σχετικές συμβάσεις (& claims)
 • Ενημερώνει το ημερολόγιο του έργου, διαχειρίζεται τις εκάστοτε αλλαγές και επικαιροποιεί το αντίστοιχο αρχείο
 • Προετοιμάζει και υποβάλει τις μηνιαίες αναφορές προόδου, καθώς και σχετικές εισηγήσεις για την αποφυγή αποκλίσεων από το χρονοδιάγραμμα του έργου
 • Αναπτύσσει & διατηρεί πλαίσιο αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ όλων των ομάδων εργασίας και των εμπλεκόμενων μερών στο έργο

Benefits

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Εργασία σε μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα στην Ελλάδα
 • Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης και διαμονής κατά τη διάρκεια του έργου

Basic Requirements

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Μηχανολόγου Μηχανικού από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 3+ έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Προγραμματισμού έργου
 • Γνώση λογισμικού MS Project ή/και Primavera και εμπειρία σε χρονοδιάγραμμα κατασκευαστικού έργου υποδομής
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)
 • Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη

Good to have

 • Σχετικός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Καλή αντίληψη νομοθετικών πλαισίων και συμβάσεων έργων
 • Υψηλού επιπέδου ικανότητες συχνής επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης διαπραγματεύσεων με τους μελετητές και τον Ανάδοχο κάθε έργου σε κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης για την έγκαιρη διαχείριση προβλημάτων