>
 1. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Would you like a career as a...

Zeus International City Season Hotels S.A.

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-10-14

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Zeus International είναι μια δυναμική εταιρεία ξενοδοχείων και συμβούλων με αποδεδειγμένη εμπερία στην συμβουλευτική, την ανάπτυξη και τη λειτουργεία ξενοδοχείων.

Η εταιρεία αναζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό για να στελεχώσει την ομάδα της.

job description iconResponsibilities
 • Προγραμματισμός, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής
 • Επίλυση προβλημάτων σχεδιασμού και διαχείρισης κατασκευαστικών λεπτομερειών
 • Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και έλεγχος συμβατότητας με τα ζητούμενα
 • Έρευνα αγοράς και προμήθεια κατάλληλων υλικών
 • Έκδοση απαραίτητων δικαιολογητικών για τη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
job description iconBenefits

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας
 • Ικανοποιητικές αποδοχές και πλήρη ασφάλιση
 • Δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
job requirements iconBasic Requirements
 • Κάτοχος πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Άριστη γνώση της ελληνικής, της αγγλικής και της ιταλικής (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Autocad, Outlook, Excel, PowerPoint, Word)
 • Άριστη Γνώση Προμετρήσεων - Επιμετρήσεων
 • Εργοταξιακή εμπειρία 1 έτους
 • Γνώση υλικών και δομικών στοιχείων
 • Γνώση οικοδομικών κανονισμών και αδειοδοτικών διαδικασιών
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Δυνατότητα εργασίας ορισμένου χρονικού διαστήματος στην Ιταλία
 • Άριστη επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας