>
 1. Ηλεκτρολόγος Βάρδιας - Συντηρητής Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Would you like a career as a...

ERGATIKAT

Ηλεκτρολόγος Βάρδιας - Συντηρητής Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-06-16

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ αναζητά Ηλεκτρολόγο Βάρδιας - Συντηρητή Κτιριακών Εγκαταστάσεων.

Εϊδος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση

Κωδικός αγγελίας: EL.TECH.CL

job description iconBenefits
 • Άμεση πρόσληψη
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας σε κλάδο υψηλής τεχνολογίας
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης & απόκτησης πολύτιμης Εργασιακής εμπειρίας
 • Εργασία αποκλειστικά εντός Αττικής (όχι ταξίδια)
job requirements iconBasic Requirements
 • Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ / Τεχνικού Λυκείου / Επαγγελματικής Σχολής με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου
 • 2+ έτη εργασιακής εμπειρίας σε Προληπτική συντήρηση, Διορθωτική επέμβαση & Η/Μ Εγκαταστάσεις σε υποδομές και εξοπλισμούς όπως EHZ, UPS, Υ/Σ Μ.Τ., Ασθενή Ρεύματα, Φωτισμός, BMS κτλ.
 • Απαραίτητες καλές γνώσεις Η/Υ
 • Βασική γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες εντός Αττικής  
 • Συνέπεια
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες