>
 1. Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πεδίου

Would you like a career as a...

MICROSUN ENERGY SYSTEMS SA

Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πεδίου

Full Time

Mid-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-10-08

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Microsun Energy Systems S.A. δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2008 στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).  Zητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της για πλήρη απασχόληση Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πεδίου για το τμήμα συντήρησης (O&M).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : career@microsun.gr   

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@microsun.gr, δηλώνετε πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων.

job description iconResponsibilities

Περιγραφή θέσης

 • Επισκέψεις σε Φ/Β σταθμούς της εταιρείας ανά την Ελλάδα για την επίλυση βλαβών ή την πραγματοποίηση μετρήσεων στα πλαίσια της συντήρησης.
 • Εύρεση και επιδιόρθωση της βλάβης.
 • Έλεγχος ηλεκτρολογικού / μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Σε συνεργασία με τους αρμόδιους, διασφαλίζει ότι οι εργασίες εκτελούνται αποτελεσματικά και με ασφάλεια.
job description iconBenefits

Η εταιρεία προσφέρει μόνιμη εργασία σε ένα ευχάριστο, σύγχρονο και καλά οργανωμένο περιβάλλον. Ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα θα διασφαλίζει τη σωστή και ομαλή λειτουργία των εργασιών καθώς και την βελτιστοποίηση για τη σωστή συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

job requirements iconBasic Requirements

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού (ΤΕΙ)
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Καλή γνώση Αγγλικών
good to have iconGood to have

Επιθυμητά Προσόντα

 • Καλή Γνώση Υπολογιστών / Δικτύων
 • Εμπειρία σε Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Γνώση Autocad