>
 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ ή ΤΕ)

Would you like a career as a...

GREENESCO ENERGY S.A.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ ή ΤΕ)

Full Time

Mid-Level

location_iconAthens, Greece

when_icon 2020-10-02

salary_icon Depends on Experience

info iconBasic Information

Η GREENESCO Ενεργειακή A.E, με βασικούς μετόχους την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και την ATTICA FINANCE, είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

Η εταιρεία αναζητεί ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΠΕ ή ΤΕ) για να στελεχώσει την ομάδα της.

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@greenesco.gr.

job description iconResponsibilities
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα  εξοικονόμησης ενέργειας  μέσω φωτισμού  LED και φωτοβολταΐκών συστημάτων
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, οδοφωτισμούς, κατασκευή και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστημάτων
 • Σύνταξη, παρουσίαση και παρακολούθηση προσφορών

 

job description iconBenefits

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας και εξέλιξης εντός της εταιρείας
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο/Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου-Μηχανικού (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια ανάλογη εμπειρία
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
good to have iconGood to have
 • Η εμπειρία σε δημόσιους διαγωνισμούς θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Η γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad ή αντίστοιχο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν