>
 1. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκών (O&M BackOffice)

Would you like a career as a...

MESSARITIS RENEWABLES

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκών (O&M BackOffice)

Full Time

Associate

location_iconAmarousion, Greece

when_icon 2021-01-12

salary_icon -

info iconBasic Information

Messaritis Ανανεώσιμες η οποία δραστηριοποιείται στη Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων σε όλη την Ελλάδα, αναζητά έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ο οποίος θα αποτελέσει μέλος της ομάδας τεχνικής υποστήριξης (O&M).

Η εταιρία αποτελεί μια από τις πιο εξειδικευμένες στον κλάδο της συντήρησης Φωτοβολταϊκών πάρκων, παρέχοντας στους πελάτες της υπηρεσίες άριστης διαχείρισης της επένδυσής τους.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Messaritis Ανανεώσιμες μέσω e-mail στο hr@messaritis.com

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

job description iconResponsibilities

Ο κατάλληλος υποψήφιος, εργαζόμενος ως μέλος μιας καταρτισμένης ομάδας  στελεχών πωλήσεων,  μηχανικών και τεχνικών θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Τεχνικού Τμήματος και αναμένεται να αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες:

Περιγραφή Ρόλου

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση των φ/β πάρκων που συντηρεί η εταιρία με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη των Μηχανικών πεδίου κατά τις τακτικές και έκτακτες εργασίες συντήρησης των φ/β πάρκων.
 • Αποτελεσματική συνεργασία με τους συνεργαζόμενους υπεργολάβους.
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές αλλά και με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας.
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.
 • Σχεδιασμός προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης για φ/β πάρκα που υποπαράγουν.
job description iconBenefits

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συνεργάζεται με μια δυναμική ομάδα μηχανικών και τεχνικών, αντιμετωπίζοντας πολλές προκλήσεις για την αποτελεσματική οργάνωση της ροής των εργασιών καθώς και για τη βελτιστοποίηση της τεχνικής για την κατασκευή & συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων.

job requirements iconBasic Requirements

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ -ΤΕΙ)
 • Τουλάχιστον 1-2  χρόνια εμπειρία σε έργα φωτοβολταϊκών (κατασκευή/συντήρηση)
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητα συνδυαστικής σκέψης
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες